ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

Publish 2019-06-05 13:22:42


ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และลูกจ้างท้ายที่นั่ง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ ๙๕/๒๕๖๒ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ ๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน๒ ราย ดังนี้

 
๑. นายสมชาย คล้ายสุบรรณ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ๕ สังกัดฝ่ายตำรวจวังพระที่นั่งอัมพรสถาน เวร๑ แผนกตำรวจวังพระที่นั่งอัมพรสถาน กองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง กรมมหาดเล็ก ๙๐๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
 

 ๒. พลตรี ศักดา พลอยไป ลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่พ่อบ้านประจำพระตำหนักพัชราภิรมย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่๒ประเภทที่๒ เหรียญราชการชายแดน เหรียญจักรมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่๙ ชั้นที่๔และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่๙ ชั้นที่๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เพิ่มค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์