การ โกหกบ่อยๆ จะทำให้ สมองเสื่อม

การ โกหกบ่อยๆ จะทำให้ สมองเสื่อม

Publish 2019-06-13 15:14:23


ได้มีบทความหนึ่ง ได้วิจัยเกี่ยวกับระบบสมองของมนุษย์ ซึ่งได้พบสิ่งที่เรียกว่าสุดตกใจ เมื่อพบว่า การที่เรานั้นพูดโกหกบ่อยๆ อาจทำให้สมองเสื่อมได้ เนื่องจากว่าการที่เราทำการโกหก 1 ครั้งนั้น โดยธรรมชาติแล้ว สมองจะเริ่มจินตนาการคำโกหก ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ โดยสมองจะประมวลผลข้อมุลใหม่ที่เกิดขึ้น ต่างจากสิ่งที่ได้รับรู้ เพื่อทำการเขียนข้อมูลใหม่ๆ

 

 ซึ่งในบางครั้ง ข้อมูลใหม่ที่ไม่ถูกต้อง จะถูกทับที่แทน ข้อมูลที่รับทราบมาตามจริงก่อนหน้าที่เราจะโกหก และข้อมูลจริง กับ้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ จะทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระยะยาว เป็นต้นเหตุทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในสมองเกิดการรวนเร

 

 

ซึ่งคนที่ทำการดกหกบ่อยๆ ก็จะเกิดความจำคลาดเคลื่อน จนบางทีอาจจะจำไม่ได้ว่า ความเป็นจริง กับ สิ่งที่โกหกคนอื่น คืออะไร เพราะสมองเริ่มสั่งการ จนเกิดภาพในจินตนาการ ทำให้เรื่องที่เราโกหกขึ้นมาก็หลอกสมองของเราไปด้วยเช่นกัน

 

 สรุปง่ายๆก็คือ เวลาที่เราเริ่มพูดโกหกนั้น จะสร้างภาพในจินตนาการ และจึงได้ทำการพูดออกไป ทำให้ภาพความจริงกับภาพความคิดปะปนกัน ก่อให้เกิดอาการสับสน จนบางครั้งคนที่พูดโกหก ก็ไม่อาจจะทราบได้ว่า สิ่งที่พูดกับความเป็นจริง คืออะไรนั่นเอง

และคนที่พูดแต่ความจริง ก้จะทำให้สมองเสื่อมในเรื่องต่างๆน้อยลงกว่าคนที่โกหกบ่อยๆ เพราะ คนที่พูดแต่ความจริงจะเห็นภาพความจริงเพียงภาพเดียว ความจำจึงชัดเจน และ แม่นยำ นั่นเอง

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก - chit-inติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน