โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 6 บุคลากรประกอบความดี

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 6 บุคลากรประกอบความดี

Publish 2019-06-20 12:06:17


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๒ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน 6 ราย ดังนี้

  

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๒

 

- เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุขใส  เนตรนารีสามัญรุ่นหญ่ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-เด็กชายปรวิทย์  สุขเมฆ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๓

- เด็กชายชนัญญู  เพชรอาวุธ  ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- นางสาวเรขา  ข่ายเงิน  ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านชำตะเคียน จังหวัดพิษณุโลก 

 

 - นางนงลักษณ์  เศรษฐพูธ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

- นายครรชิต  คูณสาร  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ เมื่อย้อนไป วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เกิดเหตุรถกระบะที่มีชาวต่างชาติโดยสารมา ถูกกระแสน้ำพัดจนตกลงสู่คลองสินปุน จังหวัดนครศรีธรรมราชไปครึ่งคัน แต่โชคดีที่เด็กหญิงในชุดเนตรนารี เล่นน้ำอยู่บริเวณนั้พอดีเมื่อผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จึงตัดสินใจว่ายน้ำเข้าไปยังรถกระบะ เพื่อดูอาการของชาวต่างชาติทั้ง 2 ซึ่งทราบในภายหลังว่า คือนายคลาว วัย 50 ปี กับนายคิม วัย 35 ปี ชาวต่างชาติ โดยเด็กหญิงนักเรียนในชุดเนตรนารี คือ เด็กหญิง จารุวรรณ ศรีสุกใส อายุวัย 13 ปี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์

 

 

โดยในขณะนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับฮีโร่ช่วยครูผรั่งรถตกคลองที่บ้านหนองหว้า โดยมี เด็ก 3 คนที่ลงไปช่วยวันนั้น 3 คน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีสุขใส 2.เด็กชายปรวิทย์ สุขเมฆ และ 3.เด็กชายชนัญญู เพชรอาวุธ โดยมีนายอำเภอ ทุ่งใหญ่ นายก อบต. ต.กุแหระ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มอบ

 

 

ขอบคุณภาพ : ทันข่าว กระบี่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน