ประกาศราชกิจจาฯ ให้ นายนิวัตต์ เป็นบุคคลล้มละลาย

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ "นายนิวัตต์" เป็นบุคคลล้มละลาย

Publish 2019-06-25 19:10:46


วันนี้ (25 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องให้ลูกหนี้ที่ 2 ล้มละลาย และนัดไต่สวนโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๘๓/๒๕๕๘อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กําหนดนัดไต่สวนลูกหนี้ที่ ๒ โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ชั้น 2-4
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามลูกหนี้ที่ ๒ ที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

เทพภมร เรืองไทย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

สำหรับ นายนิวัตต์ หรือนิวัฒน์ จิตตาลาน เคยเป็นอดีตผู้บริหารสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์