มติศาลรธน.รับวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

มติศาลรธน.รับวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

Publish 2019-06-26 17:41:47


คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้อง 32 คนไว้พิจารณา แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากยังไม่ปรากฎเหตุควรสงสัย แตกต่างจากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีหลักฐานชัด ขายนิตยสารมีรายได้จากโฆษณา ส่วน ส.ส.อีก 9 ราย รอดเหตุวัตถุประสงค์แค่ค้ากระดาษ แบบเรียน ฯลฯ

 

ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลในส่วนของ ส.ส. 32 คนที่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่า คดีนี้ผู้ร้องไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง มีเพียงเอกสารประกอบคำร้องเพียงหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนเท่านั้น ไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ (แบบ สสช.1) และแบบนำส่งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการใด 

 

 

จึงยังไม่มีความชัดเจนว่า ผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ศาลจะต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติต่อไป ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่

 


ในส่วนของ ส.ส. 9 รายที่รอดคดี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า รายละเอียดวัตถุประสงค์การจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ  

 

ประกอบด้วย นายศาสตรา ศรีปาน, นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์, น.ส.ภริม พูลเจริญ, น.น.ปารีณา ไกรคุปต์, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นายจักรพันธ์ พรนิมิต, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายประมวล พงศ์ถาวราเดช และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน