ศิษย์เก่ารร.วัดสุทธิฯร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงผอ.

Publish 2019-07-04 11:58:19


จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้ร่วมกันแชร์สภาพของอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีสภาพและคุณภาพไม่สมราคา เนื่องจากใช้การไม่กี่ครั้งก็พังเสียหาย ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อดังเพจหนึ่งจึงตั้งขอสงสัยเอาไว้ว่า งานนี้จะมีการฉ้อโกงกันหรือไม่ โดยเพจเฟซบุ๊กชื่อ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ว่า "คูปองกินรวบ จากเรื่องกระเป๋าเป้เน่า ๆ ราคา 350 บาท เดือนเดียวเปื่อยขาดกระจุย ยังมีอีกหลายเรื่องความไม่ชอบมาพากลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ศิษย์เก่ารร.วัดสุทธิฯร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงผอ.

กระทรวงศึกษาธิการให้จัดงบประมาณช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน (เรียนฟรี 15 ปี) โดยออกข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการให้โรงรียนจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง เอาไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและตามความจำเป็น แล้วนำใบเสร็จมาแสดงกับโรงเรียนเป็นหลักฐาน 

 

 

 

วิธีดำเนินการไม่ได้เป็นเช่นนั้นสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ แต่กลายเป็นว่าออกเป็นคูปองมอบให้นักเรียนในวันมอบตัว มูลค่าคูปอง ม.ต้น 210 บาท ม.ปลาย 230 บาท แล้วให้ไปซื้อของกับร้านค้าโรงเรียนในวันนั้นเลย ใครไม่ซื้อก็อดหมดสิทธิ์ ของที่ว่าก็มัดมือชกจัดเป็นชุดไว้เสร็จสรรพ เป็นอุปกรณ์การเรียนคุณภาพกลาง ๆ เอาคูปองมาแลกไป โนสนโนแคร์ว่าเด็กแต่ละคนขาดเหลืออะไร ต้องการอะไร และกระทรวงสั่งการมาว่าอย่างไร 

 

 

อ่านข่าว : แฉผู้บริหารรร.มัธยมดังทำคูปองบังคับซื้อของ กระเป๋าเรียนใช้ได้ไม่นาน 

 

ต่อมา มีบรรดาศิษย์เก่าปี 2559 ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับความสงสัยว่าผู้อำนวยการของโรงเรียนชุดปัจจุบันมีการทำงานกันอย่างไม่โปร่งใส เพราะคูปองที่ได้ให้รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบันนั้นมันช่างไม่คุ้มค่ากับของที่น้องๆ ได้รับ โดยในวันพรุ่งนี้(4 ก.ค. 62) ทางศิษย์เก่าโรงเรียนแห่งนี้จะมีการส่งมอบจดหมายเปิดผนึกให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 


อ่านข่าว : ศิษย์เก่ารร.วัดสุทธิฯแต่งดำขับไล่ผอ. 

ศิษย์เก่ารร.วัดสุทธิฯร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงผอ.


ล่าสุดกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนำโดย นายชนธัณ อัศวฐานนท์ พร้อมกับเพื่อน อ่านจดหมายเปิดผนึกซึ่งเป็นข้อเรียกร้องให้นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เร่งตอบคำถามและชี้แจงกรณีพฤติกรรมส่อทุจริตในกระบวนการทำงานของคณะผู้บริหาร หลัง ปรากฏความไม่โปร่งใสในกระบวนการบริหารงาน ภายในโรงเรียนมาโดยตลอดจนเกิดกระแสขึ้นในสังคม 

 

 

เช่นกรณีกระเป๋านักเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ หรือคูปองเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน ซึ่งคุณภาพของสินค้าไม่คุ้มค่ากับราคา ส่งผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำให้นักเรียนและครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการกระทำการดังกล่าวนี้ ส่อพฤติกรรมในทางทุจริตซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายพฤติกรรมที่ส่อถึงความไม่ชอบและเห็นควรว่าต้องมีการตรวจสอบ กลุ่มศิษย์เก่า จึงเรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ออกมาชี้แจงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน 

 

 


สำหรับข้อเรียกร้องที่จะให้ชี้แจงมีทั้งหมด 6 ข้อประกอบด้วย 1.การแจกคูปองเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนในนโยบายเรียนฟรี 15 ปีให้แก่ผู้ปกครองราคา 210 บาทและ 230 บาท แทนเงินสด
2.กระเป๋านักเรียนของโรงเรียน จากเดิมราคา 300 บาท เป็น 350 บาท ซึ่งสวนทางกับคุณภาพของกระเป๋านักเรียนต่ำลงและชำรุดเสียหายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนหลังจากการใช้งาน 

 

 


3.ร้านค้าภายในโรงเรียนจากเดิมดำเนินการโดยบุคลากรของโรงเรียนมีการเปิดประมูลให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ โดยราคาการประมูลต่ำกว่ารายได้ที่โรงเรียนเคยได้รับ สินค้าที่จัดจำหน่ายหลายรายการไม่มีคุณภาพ ขนมหมดอายุหรือขึ้นรา 
4.บัตรอาหารเพื่อใช้ในการซื้ออาหารกลางวันโดยจำหน่ายในราคา 40 บาทต่อสองใบต่อมามีการยกเลิกโครงการและไม่มีการแจ้งให้นักเรียนหรือผู้ปกครองทราบอีกทั้งไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคืนเงินค่าบัตรดังกล่าวให้กับนักเรียน 

 

 


5.การจัดสอนพิเศษเพื่อการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2561 โดยได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 200,000 บาทจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน แต่ภายหลังสมาคมได้รับหนังสือร้องเรียนถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้วิทยากรไม่ตรงตามหนังสือที่ขอร้อง 
6. นอกจากนี้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่หน่อยเอารีเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยังปรากฏความไม่ชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายรายการ

 

 

หลังจากที่กลุ่มศิษย์เก่าได้อ่านจดหมายเปิดผนึกแล้ว ได้มีนายวีรชัย โกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนออกมารับจดหมายดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า วันนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่ เนื่องจากติดประชุม ส่วนกรณีคูปองนั้นในตอนแรกได้มีการประชุมกับทางผู้ปกครองโดยยืนยันว่าสามารถนำคูปองมาคืนได้ 

 


ส่วนกรณีอื่นๆต้องรอให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ใหญ่เป็นคนออกมาชี้แจงเอง และยินยอมให้กลุ่มศิษย์เก่า 2 คนเข้าไปยังด้านในเพื่อไปพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ออกมาสังเกตการณ์ ซึ่งระหว่างที่กลุ่มศิษย์เก่าเข้าไปภายในโรงเรียนได้มีครูและตำรวจค่อยเดินสังเกตการณ์ โดยให้เวลาในการเข้าไปพูดไม่นานนักก็ได้เชิญออกจากโรงเรียน

 

 

 


อย่างไรก็ตามในวันนี้ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้กลุ่มศิษย์เก่าที่มาร่วมอ่านจดหมายเปิดผนึกเข้าไปภายในโรงเรียนร่วมทั้งสื่อมวลชนด้วย ซึ่งก่อนที่กลุ่มศิษย์เก่าจะเดินทางกลับนั้นได้ก้มลงกราบที่บริเวณประตูหน้าด้าน โดยยืนยันหลังจากนี้หากยังไม่ได้รับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการก็จะดำเนินการยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบโครงการของโรงเรียนที่อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;