ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดนใต้

ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดนใต้

Publish 2019-07-04 17:01:49


วันนี้ ( 4 ก.ค.) เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ใจความว่า  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืนพ.ศ. 2511 จํานวน 8,100 ราย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน  2562 ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อ่านรายชื่อทั้งหมด คลิก 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

เเผงพระพุทธรูปไม้ โบรานวัตถุขึ้นทะเบียนราชกิจจานุเบกษา หายจากพิพิธภัณฑ์วัดดัง ลำปาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;