รองปลัดยธ.ลั่นไม่ใช่ซ้ำเติม แต่ดูข้อกม.แล้ว พ่อแม่เด็กอายุ 13 ปี ซิ่งบิ๊กไบค์เข้าข่ายทำผิดด้วย

Publish 2019-07-08 15:32:59


สืบเนื่องจากกรณี เด็กชายวัย 13 ปี ขี่บิ๊กไบค์ 1,000 ซี.ซี. ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่วิ่งมาตามทาง ก่อนไถลไปชนกับรถยนต์อีกคัน จนเป็นเหตุให้เด็กชายบาดเจ็บสาหัส ซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านผู้ปกครองได้โพสต์ข้อความขอโทษผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งยืนยันว่าทางครอบครัวได้อบรมสั่งสอนน้องตลอด พาไปอบรมและไปเรียนมาแล้วก่อนจะซื้อบิ๊กไบค์ให้ขี่ ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้น

 

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก "ธวัชชัย ไทยเขียว" ระบุว่า...ผมว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กรายนี้เข้าข่ายเป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดต้องรับโทษ

 

 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) บัญญัติว่า..ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด

 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น

 


       

กรณนี้ผมมิได้คิดซ้ำเติม แต่อยากให้สังคมตระหนักรู้ว่า นอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น

 

 

แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจตามมาตรา ๒๓ แล้ว ยังต้องรับโทษกรณีที่เป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดอีกด้วย เพื่อจะได้ไปอธิบายเด็กในกำกับหรือปกครองว่าไม่สามารถให้ตามที่เด็กร้องขอได้ เพราะมันผิดกฎ รวมถึงจะทำให้กลุ่มพ่อแม่รังแกฉันโดยรู้เท่าไม่ถึงการจะได้ให้ความระมัดระวังมากขึ้นครับ


ขอบคุณ : ธวัชชัย ไทยเขียว, กระโหลกแดง, ที่นี่แม่ออน นครลานนา และ Bigbike Society Thailand
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;