อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สั่งตรวจสอบ คลิปข้าราชการเล่นการพนัน(คลิป)

Publish 2019-07-09 15:55:25


จากกรณีในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปพร้อมข้อความระบุว่า บุคคลระดับสูงในอบต.จำนวน 8 คน รวมทั้ง บุคคลอื่นๆ  ดื่มสุรา เล่นการพนันในสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งหนึ่ง จ.อุบลราชธานี

 


คลิป2 ตั้งวงไพ่

โดยชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนถึงศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และยื่นเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยด้วย โดยขอให้มีการตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมาย ซึ่งทำความเสียหายให้กับทางราชการ โดยมีคลิปหลักฐานอยากให้มีการตรวจสอบและเอาผิดทางกฎหมาย

 


 

 

บทบัญญัติใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พบว่า มาตราที่สามารถนำมาใช้ลงโทษทางวินัย สำหรับข้าราชการที่เล่นการพนันได้นั้น ได้แก่ มาตรา 82 (10) “ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย” อันถือเป็นการกระทำ ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มาตรา 85(4) “กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” อันถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

สำหรับองค์ประกอบความผิดของทั้งสองมาตรานี้ ยังคงเหมือนในมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กล่าวคือ
1.เป็นการกระทำ ที่ทำใหเ้สื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
2.เป็นการกระทำที่สังคมรู้สึกรังเกียจ
3.เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว

ซึ่งถ้าพฤติกรรมดังกล่าว มีความร้ายแรงมากกว่า ถึงขนาดทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง ก็จะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้นข้าราชการพลเรือนที่เล่นการพนัน จึงอาจมีความผิดวินัยตามมาตราดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี (ปรับปรุงเมื่อ 6 พ.ค.46) ที่ระบุว่า การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ”

 ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กล่าวว่า ขณะนี้ทราบเพียงว่ามีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวผ่านศูนย์ดำรงธรรม จึงได้สั่งการให้ ผวจ.อุบลราชธานี ในฐานะกำกับดูแล อบต.ให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบและกฎหมาย คาดว่าจะใช้เวลาสอบข้อเท็จจริงประมาณ 15 วัน หากตรวจสอบพบว่ามีมูล ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์