ปล่อยสัตว์ทิ้งวัด ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 4 ปี

ปล่อยสัตว์ทิ้งวัด ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 4 ปี

Publish 2019-07-12 17:24:24


จากที่เราทุกคนทราบกันดีว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีประชาชนที่เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก ได้นำสัตว์เลี้ยงของตนไปปล่อยทิ้งไว้ที่วัด เป็นการผลักภาระในการเลี้ยงดูให้กับวัด บางวัดต้องดูแลสัตว์ที่ถูกนำมาปล่อย กว่า 100 ชีวิต นอกจากที่ทางวัดจะเดือดร้อนแล้ว อาจจะสร้างความวุ่นวาย ให้กับชุมชนรอบๆวัดได้อีกด้วย

 

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ทางด้าน สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ทำการยื่นหนังสือต่อ มหาเถรสมาคม เพื่อเสนอกฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ให้ทางมหาเถรสมาคมพิจารณา เพราะการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยที่วัด โดยการผลักภาระให้กับ พระ และ เณร รวมถึงชาวบ้านรอบๆวัด และที่หนักกว่านั้น บางวัดมีการจัดจำหน่ายทำธุรกิจการค้าชีวิตสัตว์เพื่อนำมาปล่อย ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

 

 มติในการประชุมมหาเถรสมาคมจึงได้ข้อสรุป คือ กำหนดให้วัดเป็นเขตห้ามปล่อยสัตว์ ละทิ้ง หรือกระทำใด ๆ ให้พ้นจากการดูของตัวเอง ถ้าไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน