6 นร.ไทยสร้างชื่อคว้ารางวัลในการแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก คะแนนรวมสูงสุดในรอบ 30 ปี

6 นร.ไทยสร้างชื่อคว้ารางวัลในการแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก คะแนนรวมสูงสุดในรอบ 30 ปี

Publish 2019-07-24 11:05:44


จากที่เด็กไทยสร้างชื่อเสียงกึกก้องให้กับประเทศไทยไกลถึงต่างแดนใน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 60 ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 621 คน  แบ่งเป็นชาย 556 คน และหญิง 65 คน จาก 112 ประเทศ/เขตการปกครอง ประเทศที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกาสำหรับคะแนนรวมของทีมประเทศไทยนั้น มาเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีคะแนนรวม 185 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนรวมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 6 คน ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ดังนี้
1. นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทอง 
2. นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
3. นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง

 

 

เด็กไทยสร้างชื่อ

 

4. นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
5. นายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน
6. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน

 

 

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
1. อ.ดร.พงศ์พล เรือนคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม
2. อ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
3. ดร.วรัตถ์ สุขสมปอง University of Oxford ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
4. รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยหัวหน้าทีม 
5. นายเศรษฐา ปิณฑานนท์  ผู้จัดการทีม สสวท.

 

คณิตศาสตร์โอลิมปิก

 

ล่าสุด ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีต้อนรับต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทย หลังไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 60 ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร จนสามารถคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และคะแนนรวมทีม อันดับ 5 ของโลก 185 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนรวมสูงที่สุดนับแต่ ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2532

 

 

 

นอกจากนี้ ดร.ศรเทพ ยังได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 60 ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 22 กรกฎาคมที่ผ่าน นี้ด้วย

 

 

เด็กไทยสร้างชื่อแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

 

 


ขอบคุณเฟซบุ๊ก Olympic ipstติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน