4 สงฆ์ฝรั่งได้รับพระราชทานสถาปนา ศิษย์หลวงพ่อชา

4 สงฆ์ฝรั่งได้รับพระราชทานสถาปนา ศิษย์หลวงพ่อชา

Publish 2019-07-27 17:37:54


จากกรณี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2562 จำนวน 74 รูป  ซึ่งพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาล้วนเป็นที่น่านับถือเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภิกษุผู้ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศที่พุทธศาสนิกชนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีมายาวนาน 

 

ขณะที่เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน  ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงกรณีพระกรุณาโปรดเกล้าฯในครั้งนี้ด้วยว่า

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

#กิ่งก้านโพธิญาณดอกบัวตะวันตกที่เบ่งบานด้วยธรรม (ศิษย์ในองค์หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 

  

 

๑.พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) เป็น พระเทพญาณวิเทศ วิ.

 

๒.พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโนภิกขุ) เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ.

 

๓.พระวิเทศพุทธิคุณ (อมโรภิกขุ) เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ.

 

๔.พระชยสาโรภิกขุ เป็น พระราชพัชรมานิต วิ.

 

ขอน้อมกราบถวายมุทิตาด้วยเศียรเกล้าครับ — with มหา ธีมมม

 

 

ด้านเฟซบุ๊ก พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย  ได้โพสต์ถึง พระชยสาโรภิกขุ ที่เป็น พระราชพัชรมานิต วิ. ด้วยว่า

 

"พ ร ะ ร า ช พั ช ร ม า นิ ต" แปลว่า พระมหากษัตริย์ทรงนับถือ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานราชทินนามที่

"#พระราชพัชรมานิต" วิ.

(พระฌอน ชิเวอร์ตัน )

ประวัติพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

ลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภทฺโท ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี พรรษา ๓๘

 

พ.ศ. ๒๕๐๑ : เกิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อยังเล็กมีสุขภาพไม่ดี มีอาการหอบหืด ต้องหยุดโรงเรียนบ่อย จึงใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเอง ท่านสนใจว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราจะได้จากการเป็นมนุษย์ อะไรคือความจริงสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติของแต่ละสังคม ทำไมคนเราอยากจะอยู่อย่างเป็นมิตรแต่กลับรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยไป

 

เมื่อไปโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ช่างคิด ช่างค้นคว้า และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจนโยมบิดามีความหวังให้เข้าสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ

 

เมื่อศึกษาอยู่ได้อ่านหนังสือมากมายหลากหลาย จนกระทั่งพบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็น "สัจธรรมความจริง" ที่กำลังแสวงหาอยู่ จึงสนใจการฝึกจิตและศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่น

 

 

ท่านทำงานเก็บเงินระหว่างที่กำลังเรียน และออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี ใช้เวลา ๒ ปี จนแน่ใจว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหนทางที่ต้องการแทนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

 

พ.ศ. ๒๕๒๑ : ได้พบและเริ่มปฏิบัติกับอาจารย์สุเมโธ (พระราชสุเมธาจารย์ ในปัจจุบัน และเป็นพระชาวต่างชาติรูปแรกที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา) ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ และได้ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับท่านอาจารย์สุเมโธ ถือศีล ๑๐ เป็นเวลา ๑ พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

 

พ.ศ. ๒๕๒๒ : บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

พ.ศ. ๒๕๒๓ : อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

 

พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๙ : เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านพระอาจารย์ปสันโน เป็นเจ้าอาวาส

 

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ : รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แทนท่านพระอาจารย์ปสันโน ซึ่งได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดสาขา คือ วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ปัจจุบัน : พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน