มติเห็นชอบเลือก ประธานศาลฎีกาคนใหม่

มติเห็นชอบเลือก ประธานศาลฎีกาคนใหม่

Publish 2019-07-31 10:18:27


เมื่อเวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา สนามหลวง นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทั้ง 15 คน   ครั้งที่ 10/2562  โดยมีวาระสำคัญคือพิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาระดับบริหารของศาลยุติธรรมโดยบัญชีรายชื่อ ที่สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอชื่อนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เเทนนายชีพ จุลมนต์ ที่จะพ้นวาระบริหารขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายไสลเกษ ขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ฃ

 

 สำหรับประวัติของนายไสลเกษ วัฒนพันธ์ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2497 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในศาลยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน