ดร.หนุ่มโพสต์ความอัดอั้น ถูกบริษัทประกันไล่ให้ไปรักษาตัวที่บ้านทั้งๆ ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ชนิดร้ายแรงแถมรักษายังรักษาไม่ถึง 24

ดร.หนุ่มโพสต์ความอัดอั้น ถูกบริษัทประกันไล่ให้ไปรักษาตัวที่บ้านทั้งๆ ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ชนิดร้ายแรงแถมรักษายังรักษาไม่ถึง 24

Publish 2019-08-23 12:22:30


กลายเป็นดราม่าระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันชีวิตที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ดร. กบ ได้โพสต์ความอัดอั้นตันใจและข้อสงสัยความว่า บริษัทประกัน เค้าเล่นเกมส์ทางธุรกิจเหรอครับ แล้วผู้ป่วยหรือลูกค้าประกันอย่างเราๆ ท่านๆ หล่ะครับ ควรทำยังไงครับ
 
สืบเนื่องเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 เวลาโดยประมาณ 18.00 น. ผมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยแพทย์วินิจฉัยจากผลเลือดพบว่า ผมเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A จึงถามคุณหมอว่า ร้ายแรงหรือไม่ครับ คุณหมอบอกว่าร้ายแรง และควรนอนดูอาการอย่างน้อย 3 - 7 คืน และคุณหมอสั่งห้ามญาติและบุคคลอื่นมาเยี่ยมเด็ดขาด โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา เพราะเสี่ยงที่จะติดเชื้อง่ายมาก

 


แต่แล้ววันที่ 22 ส.ค. 62 เวลาโดยประมาณ 18.00 น. ยังไม่ครบ 24 ชม.ในความดูแลของแพทย์เลยครับ เจ้าหน้าที่ประกันที่อยู่โรงพยาบาลแห่งนี้แจ้งกับตัวแทนผมว่า ต้องให้คนไข้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน เพราะมีไข้ต่ำแล้ว ส่วนตัวแทนก็ถามกลับไปว่า แล้วทำไมเด็กๆ ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ เหมือนกัน ถึงต้องนอนโรงพยาบาลถึง 3 คืน เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต่างกรณีกัน ถ้าเป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่ที่กล่าวอ้างมานั้น ผมต้องกลับไปนอนที่บ้าน แล้วคนในครอบครัวของผมจะติดไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A จากผมหรือไม่ครับ อย่างไร เพราะผมเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A นะครับ ไม่ใช่มดกัดหรือผึ้งต่อย ซึ่งถ้ามดกัดหรือผึ้งต่อยกลับไปทายาที่บ้านก็หาย และคนอื่นก็ไม่ติดด้วยครับ แต่นี่มันใช่หรือไม่ครับ

 

 

ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะบริษัทประกันไม่อยากจ่ายเงินค่ารักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลและลูกค้าหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือกลับไปรักษาตัวที่บ้านไปนั้น ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณและดุลยพินิจของแพทย์ มิใช่เหรอ

 

 ชีวิตของคนทุกคนมีคุณค่าเหมือนกัน จะยากดีมีจน จะสวย จะหล่อ จะขี้เหล่ หรือพิการ เขาเหล่านั้นก็มีคุณค่าในตนเอง มีคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับ เช่น พยาบาลท่านหนึ่ง อาจจะมีรายได้ถึง 50,000 บาท แล้วคุณค่าของเขาคือ 50,000 บาทเท่านั้นหรือ ชีวิตของเขามีคุณค่ากับคนที่เขารักและคนที่รักเขา ซึ่งประมาณหรือประเมินเป็นตัวเลข เป็นราคาไม่ได้

 

 

ถ้าบริษัทประกันทำเช่นนี้ เพราะเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง แล้วไม่ได้ห่วงใยลูกค้าอย่างแท้จริง คุณก็ไม่ควรดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางจริยธรรมในองค์การ (Business Ethics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าของบริษัทคุณ ที่คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะมีผลต่อความสำเร็จ มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทของคุณ จึงควรมีความตั้งใจที่จะแสวงหาวิธีการอันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้นตลอดเวลา 

 

 

เพื่อให้สมกับที่ลูกค้าได้ไว้วางใจเป็นลูกค้าของคุณ โดยบริษัทคุณนั้นมีแนวปฏิบัติได้หลายประการ เช่น เพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ, เพิ่มการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกช่องทางทั้งทาง Offline & Online ด้วยความสุภาพและชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ โดยไม่มีการกล่าวหรือโฆษณาเกินความเป็นจริง อันจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการได้ ตลอดจนต้องชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ 

 

 

และควรปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน, ควรจัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการ และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องเล็งเห็นถึงคุณค่าของชีวิตของลูกค้า, ควรรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากบริษัทละเมิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่กำหนดไว้สูงสุด, 

 

 

ดังนั้นบริษัทควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ไม่ใช่พึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว และที่บริษัทขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร กล่าวคือบริษัทนี้ขาด ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส (Honesty and Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความเป็นธรรม (Equity and Inclusiveness) นิติธรรม (Rule of Law) และการมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ (Accountability) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระสำคัญของธรรมาภิบาลในองค์การ เพราะหากขาดสาระสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แสดงว่าบริษัทของนี้มิได้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเลยครับ

 

 


ในทางกลับกัน อยากถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนาที่บริษัทประกันว่า ถ้าผู้ป่วยคนนี้ เป็นบุพการี คนในครอบครัว ครูบาอาจารย์หรือคนที่คุณรัก คุณจะให้ท่านกลับไปรักษาด้วยที่บ้านหรือไม่ หรือเห็นสมควรให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ครับ ด้วยเหตุนี้ จึงอยากให้ผู้มีความรู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยชี้แจง ชี้แนะ ตอบข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างด้วยครับ
ปล.รบกวนฝากแชร์โพสต์นี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและเป็นวิทยาทานครับ"

 

ดร. กบ

 


ขอบคุณเฟซบุ๊ก ดร. กบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
-สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 แบบ ที่คนทำงานควรรู้
-หมายจับลูกชายตัวแสบร่วมพนง.ประกัน หลอกแม่แท้ๆวัย 88 ปี เซ็นชื่อเบิกเงินค่าสินไหมเกลี้ยงบัญชี 1.4 ล้าน
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;