สมเด็จพระสังฆราชจับมือจุฬาราชมนตรีร้องไห้ขณะเฝ้าฯกราบทูลการอยู่ร่วม

สมเด็จพระสังฆราชจับมือจุฬาราชมนตรีร้องไห้ขณะเฝ้าฯกราบทูลการอยู่ร่วม

Publish 2019-09-14 08:12:50


จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพพระกรณียกิจที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ โดยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันที่ชาวพุทธต่างเลื่อมใสศรัทธา กับการประทานพระวโรกาสจุฬาราชมนตรีเฝ้าฯ ซึ่งได้ปรากฏภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งถึงสองศาสนาที่เป็นแบบอย่างที่จำจดด้วยความมั่นคงสามัคคี ซึ่งหลังจากเรื่องราวเผยแพร่ออกไปแล้ว มีพุทธศาสนิกชนร่วมกราบสาธุด้วย 

 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ จุฬาราชมนตรี และคณะเฝ้า เพื่อกราบทูลแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย และกราบทูลปรึกษาเรื่องการจัดทำแนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

  

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนา และประทานแนวพระดำริว่าศาสนิกชนทุกศาสนาพึงปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ โดยคำนึงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย เพื่อรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยด้วยสามัคคีธรรม

 

 

เหตุการณ์นี้เกิดไรขึ้นคะท่านจุฬาเป็นอะไรคะ

 

ใช่ค่ะท่านเป็นอะไรคะ

 

น่าจะเหมือนร้องไห้หรือเปล่า คนด้านหลังต้องชะโงกดูหรือท่านจุฬาเสียงสั่นเครือ

 

 

ท่านร้องไห้คับ

 

เป็นอะไรที่สัมผัสถึงความเคารพและความสัมพันธ์ที่ดี ดูภาพแล้วรู้สึกปีติ...อิ่มใจนะคะ สาธุค่ะ

 

 

กลัวมากเลยกับภาพแบบนี้พวกบิดก็บิดคะเชื่อเรามะต้องมี

 

เราเชื่อในความดีความเมตตาจะนำพาสิ่งดีให้เกิดแก่เรา เมื่อกายใจตั้งมั่นดีแล้วอะไรจะเกิดไม่มีใครหยุดได้เป็นธรรมดาค่ะ

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน