พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี เสียชีวิต

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี เสียชีวิต

Publish 2019-09-21 17:32:29


เวลา 07.25 น. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยในวันที่ 22 ก.ย.นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะเสด็จพระราชดำเนินฯพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรฯ และพระราชทานสวดพระอภิธรรม 7 วัน มีบำเพ็ญกุศล 50 วัน และ 100 วัน และรอพระราชทานเพลิงต่อไป
 

 
สำหรับ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2469 เป็นชาว อ.ทุ่งคา จ.ภูเก็ต (อ.เมืองภูเก็ตปัจจุบัน) เป็นบุตรของ หลวงบริหารสิกขกิจ และนางจินดา สินธวานนท์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ปี 2484) มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ปี 2486) ได้รับการประดับยศว่าที่ร้อยตรี จากโรงเรียนนายทหารสารวัตร (ปี 2488) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2490) วิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 13 (ปี 2502) และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 20 (ปี 2520)

รับราชการสังกัดกรมทหารสื่อสาร (ปี 2492-2503) ได้รับยศสูงสุดเป็นนาวาอากาศตรี ก่อนลาออกจากราชการเข้าทำงานที่การไฟฟ้ายันฮี (ปัจจุบันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ระหว่างเดือน พ.ค. 2528 ถึงเดือน ก.ย. 2530 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2530 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2559 นอกจากนี้ ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “พลอากาศตรี” และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “พลอากาศเอก” เป็นกรณีพิเศษ เมื่อเดือน พ.ค. 2550

 พล.อ.อ.กำธน ดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีต เช่น กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล (ปี 2530-2559), กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙, ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙, ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส, ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง, รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ ได้แก่ ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) ปี 2539, มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2532, มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2531, ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.ว.) ปี 2524, เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ 2 (ภ.ป.ร.2) ปี 2534

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ด้วยอาลัยสูงสุด เพจ "วาสนา นาน่วม" แจ้งข่าวเศร้าคนไทย "ป๋าเปรม" ประธานองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมสงบ ด้วยวัย 98 ปี
-เผยโฉม 15 องคมนตรี ในรัชกาลที่10
-"พล.อ.เปรม" ประธานองคมนตรี 2 แผ่นดิน รัชสมัย 2 รัชกาล นายทหารผู้จงรักภักดี!
-ย้อนพระบรมราชโองการ ในหลวงร.9 แต่งตั้ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี
 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;