ครั้งแรก! สจล. ผุดนวัตกรรม "รถผลไม้-หมูปิ้งสุดคลีนหุ่นยนต์ขายหมูปิ้ง" เพื่อสตรีทฟู้ดไทย

Publish 2019-10-02 17:04:38


วันที่ 2 ตุลาคม 2562  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ชู 3 นวัตกรรมยกระดับคุณภาพสตรีทฟู้ดไทยด้วยระบบไฮยีนสุดล้ำ“รถเข็นผลไม้-รถเข็นหมูปิ้งสุดคลีน” และ “หุ่นยนต์ขายหมูปิ้ง”ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ว่าจะได้รับอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกผู้ค้า และลดเสี่ยงการรับประทานอาหารไหม้หรือสุกเกินพอดีของผู้บริโภคภายใต้แคมเปญ

 

ยกระดับสตรีทฟู้ดไทย

 

สจล. เตรียมยกระดับสตรีทฟู้ดไทยหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับเวิร์ลคลาส”เร่งเครื่องมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้ธุรกิจสตรีทฟู้ดกรุงเทพฯผ่านการจัดอบรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทั้งหลักการปรุงคุณประโยชน์การพัฒนาเรื่องสูตรและแพคเกจจิ้งหนุนกระตุ้นเตือนรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญหลังลงพื้นที่สำรวจพบผู้บริโภคเรียกร้องมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้พร้อมชูโมเดลต้นแบบ “สตรีทฟู้ดชุมพร” พลิกมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีสุดปังใน 4 มิติ คือ 1. ยกระดับอาหารปลอดภัย2. รังสรรค์เมนูแปลกใหม่3. รีดีไซน์รถเข็นและแพคเกจจิ้ง และ 4. สร้างสตอรี่ให้ร้านค้า ทั้งนี้ สตรีทฟู้ดไทย สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศเฉลี่ยต่อปีกว่า 2.28 แสนล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5.4%
 

ฟู้ดเซฟตี้

 

ฟู้ดเซฟตี้

 


หุ่นยนต์ขายหมูปิ้ง

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดพิธีเปิดตัว3 นวัตกรรมยกระดับคุณภาพสตรีทฟู้ดไทยด้วยระบบไฮยีนสุดล้ำภายใต้แคมเปญ “สจล. เตรียมยกระดับสตรีทฟู้ดไทยหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับเวิร์ลคลาส”ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรสจล. กรุงเทพฯสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร. 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial

 

 

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ถือเป็นสถานศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มแคมเปญ“สจล. เตรียมยกระดับสตรีทฟู้ดไทยหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับเวิร์ลคลาส” (World Class)ที่มุ่งเร่งเครื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยของธุรกิจสตรีทฟู้ด(Street food)กรุงเทพฯให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ผ่านการจัดอบรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งหลักการปรุงคุณประโยชน์การพัฒนาเรื่องสูตรแพคเกจจิ้ง(Packaging)

 

 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้มีความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยที่ยังคงเอกลักษณ์เรื่องรสชาติความอร่อย นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของฟู้ดเซฟตี้ในธุรกิจสตรีทฟู้ดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าว นับเป็นการตอกย้ำจุดแข็งของสถาบันที่เป็น “รากฐานนวัตกรรม” ของประเทศ ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับสังคมในมิติต่างๆตลอดจนปูทางประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่ง “สมาร์ทซิตี้” (Smart City) ในอนาคต

 

 

ผศ.ดร.นภัสร พีเหลืองสกุล หัวหน้าศูนย์Food [email protected] กล่าวว่าที่ผ่านมา สจล. ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวชุมพรประตูสู่แผ่นดินใต้ ด้วยการยกระดับอาหารริมบาทวิถี จ.ชุมพร”เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านค้าริมบาทวีถี ณ ถนนกรมหลวงชุมพร ผ่านการยกระดับธุรกิจสตรีทฟู้ดใน 4 มิติ คือ 1.ยกระดับอาหารปลอดภัยผ่านการจัดอบรมเรื่องอันตรายปลอดภัยแบบครบลูปห่วงโซ่อาหาร จัดทีมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเรื่องความสะอาดถึงหลังครัวพร้อมเก็บตัวอย่างของวัตถุดิบ/อาหารเพื่อวิเคราะห์หาอันตรายทางเคมีและจุลินทรีย์ในห้องแลป 2. รังสรรค์เมนูแปลกใหม่ด้วยการต่อยอดจากเมนูที่ขายเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเพิ่มรายได้ พร้อมใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อจัดจำหน่าย3. รีดีไซน์รถเข็นและแพคเกจจิ้งการดีไซน์ฟังก์ชันรถเข็นให้เป็นทั้งจุดป้องกันการปนเปื้อนสวยสะดุดตา และสะดวกต่อการใช้งานและ 4. สร้างสตอรี่ให้ร้านค้า ด้วยการสร้างจุดเด่นให้กับร้านค้าเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่เมนูอาหาร

 

 

 

โดยล่าสุด สจล. ได้พัฒนา 3 นวัตกรรมต้นแบบเพื่อสายสตรีทฟู้ดยุคใหม่ ได้แก่ 
1.“รถเข็นผลไม้ไฮโซสะอาดปลอดภัยด้วยระบบสุดไฮยีน” (Hygiene)มาพร้อมระบบทำความเย็นผลไม้ และระบบกรองน้ำดี-น้ำเสียที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ว่า จะได้รับผลไม้ที่ทั้งสด-สะอาดอย่างแน่นอน จากการมีช่องทำความเย็นมาตรฐานที่ช่วยคงความสดผลไม้ และมีการชำระล้างผลไม้ด้วยน้ำที่ผ่านระบบกรองก่อน-หลังใช้เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเททิ้งได้โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตเตรียมพัฒนาต่อในรูปแบบธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว 

 

 

2.“รถเข็นหมูปิ้งกรองควันใสปิ๊งด้วยระบบบำบัดควันสุดไฮเทค” มาพร้อมเตาปิ้งชุดกรองอากาศ ระบบกรองน้ำถังเก็บน้ำเสีย-ไขมันรวมถึงระบบให้แสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่นอกจากจะได้รับหมูปิ้งที่ปลอดภัยและมือผู้ขายที่ดูสะอาดหมดจดแล้ว ยังมีระบบบำบัดควันที่เกิดจากการปิ้งย่างให้เบาบางลง รวมถึงระบบคัดกรองน้ำเสียที่สามารถแยกน้ำดีและไขมันออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการกำจัดทิ้งของผู้ค้า ซึ่งในอนาคตเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  เพื่อเพิ่มฟังก์ชันในการออเดอร์สินค้า และบอกโภชนาการที่ผู้บริโภคจะได้รับ

 

 

3.“หุ่นยนต์ขายหมูปิ้งหนุนเพิ่มเวลาผู้ค้าลดเสี่ยงเสิร์ฟหมูไหม้” หุ่นยนต์แขนกล ที่มาพร้อมความสามารถในการหยิบจับ และเตรียมอาหารให้พร้อมเสิร์ฟได้ด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ค้าให้มีเวลาในการเตรียมการในส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งลดความเสี่ยงการรับประทานอาหารที่ไหม้หรือสุกเกินพอดี (Overcooked) ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้พัฒนาได้ทำการป้อนข้อมูลให้หุ่นยนต์หยิบหมูปิ้งขึ้นจากเตาย่าง ในเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันหมูไหม้เกรียม และลดเสี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของผู้บริโภค

 

 

 

หุ่นยนต์ขายหมูปิ้ง เพื่อสตรีทฟู้ดไทย


โดยในปี 2560 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) ได้ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีอาหารริมบาทวิถีที่ดีที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ซึ่งมีธุรกิจร้านอาหารริมทางจำนวนกว่า 103,000 ร้าน หรือคิดเป็น 69%ของร้านอาหารทั้งหมดโดยมีมูลค่าสูงถึง 2.28 แสนล้านบาทและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5.40%(ที่มา:Euromonitor International, ปี 2559)ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้มีการลงพื้นที่สำรวจตัวอย่างความเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ย่านเยาวราช วังหลัง และคลองสานพบว่า ผู้บริโภคเรียกร้องให้สตรีทฟู้ดมีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย เช่นมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารการใช้น้ำมันทอดซ้ำรวมถึงร้านค้าควรมีป้ายหรือเครื่องหมายอาหารปลอดภัยและป้ายบอกเมนูอาหารพร้อมราคาที่ชัดเจน-หลายภาษาทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการศึกษา องค์ความรู้เรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัย และความเคยชินของผู้ประกอบการ ขณะที่ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า ต้องการรถเข็นที่มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ล้อแข็งแรงและมีแสงสว่างที่ประหยัดค่าใช้จ่ายผศ.ดร.นภัสรพี กล่าวทิ้งท้าย

 

รถเข็นหมูปิ้ง

 

รถเข็นน้ำหนักเบา

 

นายชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของธุรกิจหมูปิ้งนมสดหมูปิ้งเฮียนพ” เจ้าของโรงงานหมูปิ้งแห่งแรกของไทย ที่มีวุฒิการศึกษาเพียงชั้น ม.3 แต่ให้ความสำคัญกับ “มาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง”กล่าวว่าจุดเริ่มต้นธุรกิจแม้จะเกิดจากความไม่ตั้งใจที่ต้องเข้ามารับไม้ต่อในปี 2551พร้อมกับวุฒิการศึกษาเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ก็ไม่ละความพยายามในการพัฒนาตนเอง หมั่นเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและหลักการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

 

ฟู้ดเซฟตี้

 

หมูปิ้ง

 

จนกระทั่งได้รับคำแนะนำจากลูกค้ารายใหญ่ให้ยกระดับธุรกิจจากระดับเอสเอ็มอี (SME)สู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งนั่นทำให้บริษัทได้จดทะเบียนธุรกิจในปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนถึง20 ล้านบาท ไม่เพียงเท่านั้น ตนยังเดินหน้าสร้างและพัฒนาโรงงานให้ได้มาตรฐานการผลิต (GMP) ด้วยเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายไลน์ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งการรับจ้างผลิต (OEM)หมูปิ้งไก่ย่างไส้กรอกไส้อั่วหมูพวงและหมูไอติมการขายส่งให้กับผู้ค้าทั่วไป และการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังผลิตไม้เสียบอาหารให้กับผู้ประกอบการทั่วไป และรับขนส่งสินค้าด้วยรถควบคุมอุณหภูมิซึ่งความพยายามทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัทตนมีรายได้โดยเฉลี่ยกว่า 200 ล้านบาทต่อปี 
 

เครื่อปิ้งหมู

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดพิธีเปิดตัว 3นวัตกรรมเพื่อสายสตรีทฟู้ด ภายใต้แคมเปญ “สจล. เตรียมยกระดับสตรีทฟู้ดไทยหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับเวิร์ลคลาส”ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สจล. กรุงเทพฯสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร. 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.thหรือwww.facebook.com/kmitlofficial

 

เครื่องปิ้งหมู

 

เตาปิ้งหมู

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
-นักเรียนหญิงม.3 สู้ชีวิต สานต่ออาชีพเดิมของคุณเเม่ หาทุนการศึกษา
-2นักศึกษา สู้ชีวิต ดัดเเปลงจยย. รับจ้างปะยาง หายรายได้เป็นทุนการศึกษา (คลิป)
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน