พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

Publish 2019-10-02 17:22:54


ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 143 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังนี้

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจา

 

ประกาศราชกิจ

  

ราชกิจจา

 

พระบรมราชโอการ

 พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษา

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค
-ประกาศ ราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางสาวชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ
 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน