กฟภ.พร้อมก้าวทันยุคดิจิทัล  จัดงานใหญ่  “Thailand Lighting Fair 2019” ชูสุดยอดนวัตกรรม พลิกองค์กรสู่ Digital Utility

กฟภ.พร้อมก้าวทันยุคดิจิทัล จัดงานใหญ่ “Thailand Lighting Fair 2019” ชูสุดยอดนวัตกรรม พลิกองค์กรสู่ Digital Utility

Publish 2019-10-10 17:33:25


โหมโรงใหญ่ยุคดิจิทัล   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รุกปรับตัวขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น  Digital Utility เน้นแนวคิดมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า  ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพ 3 งานใหญ่ “Thailand Lighting Fair 2019”  งาน “Thailand Building Fair 2019 และ งาน “Secutech Thailand 2019” ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019” ทั้งนี้    นายสมพงษ์ ปรีเปรม  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิดเผยถึงทิศทางการพัฒนา กฟภ. ว่า    ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในเรื่องพลังงานไฟฟ้า   เรามีทิศทางและการเตรียมการเรื่องยุทธศาสตร์   การพลิกองค์กรสู่การเป็น  Digital Utility (Transformation to the Era of The Digital Utility) มาระยะหนึ่งแล้ว    ด้วยแนวคิดหลัก คือ  การทำให้องค์กรเป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า  แต่ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า   ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไปด้วยในขณะเดียวกัน  

 

 


โดยสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร กฟภ.  กำหนดเป็นยุทธศาสตร์  ก็คึอการเชื่อมโยงให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ  ทางด้านธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ด้วยยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ. 5 ด้าน  และเริ่มดำเนินงานให้เป็นผลรูปธรรมจากโครงการต่างๆ รวมจำนวน 49 โครงการ  เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ องค์กรดิจิทัล หรือ Digital Utility โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

 

1) ยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation) มีจำนวน 11 โครงการ 
2) เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) มีจำนวน 8 โครงการ 
3) ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ (Next Generation Enterprise) มีจำนวน 7 โครงการ 
4) เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต (Workforce of the Future) มีจำนวน 6 โครงการ 
5) แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มีจำนวน 17 โครงการ

 ผู้ว่าการกฟภ. เน้นย้ำด้วยว่า  ในช่วง 5 ปีจากนี้  กฟภ.จะมุ่งปรับองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม  ให้สอดรับกับเทรนด์ที่เกิดขึ้น    ทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เช่น  รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นระบบไฟฟ้าที่มารองรับมีความสำคัญมาก   รวมทั้งการขยายตัวของอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ   ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของกฟภ.ที่จะต้องมีการพัฒนาโครงข่ายขึ้นมารองรับ  

 

 

 
โดยเฉพาะระบบสมาร์ท กริด  ตามแผนในปี 2563   กฟภ.จะมีการลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า สายส่งและระบบต่างๆ  จะมีการพัฒนาภายในองค์กรเพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ทั้งสินค้าและบริการใหม่ ๆ ระบบการให้บริการลูกค้า การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะเข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพในการให้บริการประชาชนในภาพรวม 

 

 


ขณะเดียวกันเพื่อเป็นส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทย   เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงได้ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต, บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด และบริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด   จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” และงาน “Thailand Building Fair 2019” งานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ด้านพลังงานไฟฟ้าและอาคารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับงาน “Secutech Thailand 2019” งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย-บรรเทาสาธารณภัย และสมาร์ทลีฟวิ่ง   ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 104 - 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019” เพื่อเป็นเวทีแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ

 


“ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Thailand Lighting Fair 2019  ในปีนี้ทาง PEA เตรียมชู 2 นวัตกรรมภายในบูธนิทรรศการ คือ  1. PEA IHAPM (Intelligent Home Appliances Power Monitoring) เป็นเครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานทั่วไป รวมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือกระแสไฟฟ้าดับผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วย Application IHAPM ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นระบบเดิมและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับระบบ IoT โดยจะมีการจำลองห้องนั่งเล่นภายในบ้าน โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ห้องนั่งเล่นรูปแบบเก่า ที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระบบปกติทั่วไป และห้องนั่งเล่นรูปแบบใหม่ ที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารองรับระบบ IoT โดยห้องทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องแสดงการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Application IHAPM 

 

 

และ 2.PEA Solar Hero เป็น Application แรกในประเทศไทยที่นำ Digital Platform มาช่วย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง แบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น การแนะนำ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม การเลือกรูปแบบการลงทุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารการคำนวณความคุ้มทุน รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานของตนเองผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ One Stop Service” ผู้ว่าการกฟภ. กล่าว

 

 

PEA หวังว่างาน Thailand Lighting Fair ซึ่งจัดร่วมกับ Thailand Building Fair และ Secutech Thailand จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอกย้ำจุดยืนในการเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงาน แสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ และการบริหารจัดการพลังงานแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้ อันจะนำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” 

 


ด้าน   นายศิระพัฒน์ เกตุธาร รองประธานกรรมการ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด  ในฐานะผู้จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” และงาน “Thailand Building Fair 2019 จัดขึ้นพร้อมกับงาน “Secutech Thailand 2019” ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019” กล่าวว่า   ล่าสุดเราได้มีการเตรียมความพร้อมงานแล้ว  โดยเฉพาะการเชิญผู้นำการผลิตจากเมืองต่างๆ  รวมถึงพาวิลเลี่ยนสำคัญๆ  จากจีน ใต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์    มาร่วมจัดแสดงนวัตกรรมอย่างยิ่งใหญ่ 

 

 

ที่น่าสนใจคือ  ในส่วนของพาวิลเลี่ยน จากมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งเป็นมณฑลที่ขนาดใหญ่ของจีน และมีความสำคัญทางธุรกิจที่มีเมืองหลวงสำคัญของมณฑลหางโจว  ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำคัญของโลกด้วย  เช่น  อะลีบาบา ที่จะนำสมาร์ทเทคโนโลยี จากมณฑลเจ้อเจียงเข้ามาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วย 

 

 


นอกจากนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียน  เราจึงได้กำหนดรูปแบบงานให้เป็นศูนย์กลางด้านสมาร์ทซิตี้แห่งภูมิภาคอาเซียน  โดยการเปิดมิติใหม่ของสุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นล่าสุด เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุด ตั้งแต่โซลูชั่นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ และนวัตกรรมดิจิทัล   

 


“พื้นที่โดยรวมสำหรับการจัดงานทั้ง 3 งานนี้ ประมาณ 11,000 ตารางเมตร โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 บริษัท รวมทั้งเวทีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น คาดหวังว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 15,000 คน และหลังจากงานเสร็จสิ้นในช่วงระยะ 6 เดือน ผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทั้งผู้นำเมือง กลุ่มพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการพร๊อพเพอร์ตี้ที่มีแนวคิดพัฒนาสมาร์ทซิตี้ น่าจะต้องใช้เวลาในการเจรจาธุรกิจกันต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการจัดทั้ง 3 งานนี้ราว 1,000 ล้านบาท ”   

 

 


สำหรับงาน “Thailand Lighting Fair 2019” และงาน “Thailand Building Fair 2019” งานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ด้านพลังงานไฟฟ้าและอาคารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน และงาน“Secutech Thailand 2019” งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย-บรรเทาสาธารณภัย และสมาร์ทลีฟวิ่ง ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 104 - 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน