ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องการอนุมัติ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพ

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องการอนุมัติ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพ

Publish 2019-10-21 17:16:22


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วน ของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย นั้นในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้สงมติอนุมัติ พระราชกำหนดฉบับดังกล่าวแล้ว
จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562โอนอัตรากำลังพล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศ ราชกิจจาฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค
-ประกาศ ราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางสาวชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน