เช็กวันลงทะเบียน-สิทธิ หลัง ครม.อนุมัติ ชิม ช้อป ใช้ เฟส2

เช็กวันลงทะเบียน-สิทธิ หลัง ครม.อนุมัติ ชิม ช้อป ใช้ เฟส2

Publish 2019-10-22 16:29:11


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ชิม ช้อป ใช้ เฟส2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และประสบความสำเร็จด้วยดี 

 ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศและปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ 1. มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 2. มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย 3. มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ 4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน (Front Load) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ทั้งนี้ เริ่ม 24 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวนลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคน ได้รับสิทธิ์เหมือนผู้ลงทะเบียนระยะที่หนึ่ง

 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ชิม ช้อป ใช้ ซึ่งคาดว่าการกรอกรายละเอียด และ ข้อมูลต่างๆ นั้นเหมือนกับเฟสแรกเพียงแต่เปลี่ยนช่วงเวลาในการลงทะเบียนเท่านั้น และที่สำคัญคือ ชิมช้อปใช้เฟส 2 ไม่มีการลดหย่อนภาษีแบบที่เป็นข่าว เนื่องจากจะไม่มีการดึงกรมสรรพากรมาเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ อีกทั้งเฟส 2 จะไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท แต่จะเป็นการได้รับเงินคืนจากการซื้อสินค้า คือการคืนเงิน (cash back) 20% ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนแทน จากเฟสแรกที่ได้รับ แคชแบ็คเพียง 15%

สิทธิประโยชน์ของชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใน 10 ล้านคนแรก ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับเฟส 2 ทุกประการ และคนที่ลงทะเบียนเฟสแรกแล้ว คาดว่าจะสามารถใช้เงินในกระเป๋าเงินช่องที่ 2 ที่มีการคืนเงิน 15% สูงสุดไม่เกิน 4,500 บาทต่อเนื่องในเฟส 2 ได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ซีพีเอ็น ร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ชวนคนไทยใช้สิทธิผ่านแอพเป๋าตังค์ได้แล้วที่ศูนย์การค้าซีพีเอ็นทั่วประเทศ

-ชิมช็อปใช้ลงทะเบียนสมัคร ขั้นตอนรับสิทธิ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน