ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ พร้อม แจก ส.ป.ก. ให้เกษตรกร

Publish 2019-10-30 19:03:40


วันที่ 30 ต.ค. 62 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ,นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ,นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ,นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  และ ร.อ.ธรรมนัฐ พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐและภาคีเครือข่ายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
 

ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ พร้อม แจก ส.ป.ก. ให้เกษตรกร

 

ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ

 


ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ พร้อม แจก ส.ป.ก. ให้เกษตรกร

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ร่วมมอบนโยบายช่วงหนึ่งว่า  วันนี้เป็นโอกาสดีที่  8 จังหวัดล้านนา มีส่วนในการเปิดโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของล้านนาเป็นสถานที่คิกออฟโครงการ  ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นความร่วมมือของประชาชนและรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ ทั้งนี้  ตนเอง ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจว่า รัฐบาลจะดำเนินโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร อยู่ดี กินดี และมีความสุข  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ พร้อม แจก ส.ป.ก. ให้เกษตรกร

 

 โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ พร้อม แจก ส.ป.ก. ให้เกษตรกร

 

จากนั้น  ร.อ. ธรรมนัส พร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน อาทิ ดร.ธนสาร ธรรมสอน นายอัครา พรหมเผ่า และน.ส.ธนพร ศรีวิราช ได้ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่บ้านดู่พงษ์ หมู่2 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  โดยได้มอบแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการคลองส่งน้ำ ภายใต้การดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกร สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยึดหลักแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)   พร้อมกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้มอบหนังสือการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ด้วย

 

 

ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ พร้อม แจก ส.ป.ก. ให้เกษตรกร

 

ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ พร้อม แจก ส.ป.ก. ให้เกษตรกร


ร.อ.ธรรมนัส  เปิดเผยว่า การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 23) ให้แก่ราษฎรอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านนั้น เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลป่าแลวหลวง 10,452 ไร่ ตำบลพงษ์ 5,256 ไร่ และตำบลดู่พงษ์ 7.126 ไร่   นอกจากนี้ ยังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดกากน้ำตาล สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ ซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 20 ราย เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกบำรุงคุณภาพดินต่อไป

 

โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ

 

ธรรมนัส ร่วมคิกออฟ โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาฯ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ธรรมนัส ลุย กระบี่ ตามความก้าวหน้า นำร่องเศรษฐกิจพอเพียง หนุนเกษตรแปลงใหญ่ผสมผสาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
-ธรรมนัส ล่องใต้แจกที่ดิน ส.ป.ก.เกษตรกร จ.สุราษฎร์ เผย นายกฯห่วงใย
-"ธรรมนัส" ลุยน้ำลงเรือมอบถุงยังชีพให้พี่น้องชาวอุบลฯ หลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่
-"ธรรมนัส" ลุยน้ำท่วม ให้กำลังใจชาวอุบลฯ ย้ำรัฐบาลเตรียมเยียวยาเต็มที่หลังรับน้ำลด

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน