นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงสินค้าไทย ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เสียหายยับเยิน

นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงสินค้าไทย ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เสียหายยับเยิน

Publish 2019-11-11 10:39:18


นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ การนำความลับทางการค้าของไทยไปเผยแพร่ว่า ปัจจุบัน พบว่า เว็บไซต์ที่ให้บริการ อัปโหลดสินค้าเพื่อขายและเก็บค่าบริการรายปี มีการอัปโหลด ความลับทางการค้าของชาติไทย ในขณะที่รัฐส่งเสริมนวัตกรรม แต่เว็บไซต์เหล่านั้น ดูดข้อมูล ไปและแปลเป็นภาษาจีน ไปให้คนจีน เลียนแบบ และผลิต ยังพบว่า เลียนแบบ แหล่งกำเนิดสินค้าไทย อ้างว่า ผลิตในประเทศไทย ทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดไว้ ก็เลียนแบบ ทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เสื่อมเสียชื่อเสียง เพราะสินค้าไม่มีคุณภาพ ในมณฑลต่างๆของจีนได้ส่งเสริมให้คนในมณฑล ผลิตสินค้าใครผลิตได้มีเงินจากมนฑลเหล่านั้นสนับสนุน ราคา ต้นทุนจึงถูกกว่าไทย มากกว่า 30-50% ซึ่งทำให้คนไทย เสียหายยับ และบางรายต้องปิดกิจการไปอย่างน่าใจหาย นายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่าจากรายงาน ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ว่า มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ที่เริ่มต้น 1 ทรัพย์สินทางปัญญา มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากถึง 3 ล้านยูโร เพียงแค่ธุรกิจเริ่มต้น และ TDRI ยังกล่าวว่า จากรายงาน วิจัย ของ de Vries ในปี 2011 ประเทศ เนเธอแลนด์ กรณีสิทธิบัตร ที่เป็นเคมีภันฑ์ เป็นเทคโนโลยี จะมีมูลค่าถึง 14,400 ล้านบาท ต่อ 1 สิทธิบัตร เมื่อเกิดการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่ตลาดกำลังเติบโต จะทำให้ผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้ทรงสิทธิ์ จะต้องหยุดและปิดกิจการอัตโนมัติ ทำให้มูลค่าการผลิตและส่งออก ของประเทศล่มสลายทันที มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง สร้างปัญหาให้กับรัฐบาล และปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยี Cyber ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ต่างๆเปิดให้อัปโหลด คุณสมบัติของสินค้า สี รูปแบบ และเงื่อนไขอื่นๆ และเก็บค่าบริการรายปี กับผู้ที่อยากขายสินค้า แต่รัฐไม่มีกฎหมายความลับทางการค้าที่เข้มข้น และไม่มีเทคโนโลยี Cyber itelligence ที่ทำหน้าที่ Protect & Attack เอาไว้ ป้องกันและจับคุม ความเสียหายของประเทศจะเพิ่มขึ้นเกินเยียวยา และจะทำให้สังคมการผลิต หายสาบสูญไปจากสังคมไทยโดยสิ้นเชิง หากยังปล่อยให้ต่างชาติละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไทยนายภณวัชร์นันท์ ยังกล่าวอีกว่า การจับเด็กละเมิดลิขสิทธิ์ลอยกระทง โดย ผู้ทำมาหากินกับกฎหมาย ตนขอสาบแช่งให้ชีวิตอับจน พวกทำลายสังคม และหากไม่มีผู้มอบอำนาจ ยิ่งไม่มีอำนาจ ยังกระทำ ถือว่าผิดร้ายแรง ทำลายฝันเยาวชน โดยตนแนะนำให้รัฐแก้ไข ห้ามจับก่อนศาลออกหมายจับ เพราะการแสวงหาพยานหลักฐานสมัยนี้หาง่าย มีทั้งกล้องวงจรปิด มือถือมากมาย จะได้ไม่มีใครไปข่มขู่ประชาชนเพื่อเรียกรับเงิน 

สำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ควรให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเมื่อรัฐบาลส่งเสริม การประดิษฐ์ และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังส่งเสริมให้เยาวชน สร้างธุรกิจ Startup สมัยใหม่ ทุกสถานศึกษาควรไม่ให้เยาวชนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับสื่อมวลชน ควรสื่อสารให้ผู้บริโภค เห็นถึงผลกระทบเชิงลบ ของสินค้าเลียนแบบในทางเสียหายด้านเศรษฐกิจ การไม่เสียภาษีของผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และยังเอาเปรียบผู้บริโภค สร้างความเสียหายให้สังคมและบั่นทอนกำลังใจผู้ประดิษฐ์และผู้สร้างผลงาน และความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลของประเทศ อีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน