ลูกจ้างเฮ! 5 ของขวัญปีใหม่  ได้ทั้งเพิ่มค่าจ้างและอื่นๆอีกมากมาย

ลูกจ้างเฮ! 5 ของขวัญปีใหม่ ได้ทั้งเพิ่มค่าจ้างและอื่นๆอีกมากมาย

Publish 2019-12-13 16:56:19


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพจเฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมของขวัญให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิด “พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563” มากกว่าคำว่า “ให้”...ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน ดังนี้ ชิ้นที่ 1 "ให้" อัตราคาจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5 - 6 บาททั่วประเทศ

ชิ้นที่ 2 "ให้" เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา วงเงินกู้สูงสุดไม่กิน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00ต่อปี ระยะส่งคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ช่วยผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าถึงบริการของกองทุนสามารถปลดหนี้สินนอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต พัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว

 ชิ้นที่ 3 "ให้" อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1- 12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ร้อยละ 3 ต่อปี รายบุคคลยื่นกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 200,000 บาท ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63
ชิ้นที่ 4 "ให้" ความรู้และให้บริการ เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30 - 60 ชั่วโมง จำนวน 1,440 คน และฟรีค่าแรงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน / สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นตันไป

ชิ้นที่ 5 "ให้" โปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เข้าตรวจสุขภาพเชิงรุกในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง เดือนมิถุนายน 63 และนิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 63

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ โทรสายด่วน 1506

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูลจาก :  เพจเฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชาคริตส์ คงหาญ
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์