บริษัท รถทัวร์ 5 คัน ร่อนจดหมายแจง หลังเป็นต้นเหตุทำรถติดสาหัส

บริษัท รถทัวร์ 5 คัน ร่อนจดหมายแจง หลังเป็นต้นเหตุทำรถติดสาหัส

Publish 2019-12-20 10:55:35


จากเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตแชร์ภาพกันว่อนโซเชียล พร้อมเสียงวิจารณ์กันอย่างสนั่น กรณีรถบัสโดยสารของบริษัทเอกชน แมจิค รูทส์ ขับตามกัน 5 คันในช่องทางขวาสุดก่อนปาดเส้นทึบเปลี่ยนเลนที่เชิงสะพานข้ามแยกพงษ์เพชรเพื่อกลับรถ จนสังคมออกมาประณามการกระทำว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนทำการจราจรติดขัดในช่วงเย็นของวันที่ 18 ธันวาคมที่ ผ่านมา โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้ออกหนังสือชี้แจง สำนึกผิดขอสังคมให้โอกาสพนักงานขับรถ และ พร้อมปรับปรุง เร่งอบรมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานทุกคน โดยมีข้อความดังนี้

 

 

 

 บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร ด้วยรถโดยสารขนาดต่างๆ แบบไม่ประจำทาง โดยมีพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถ ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถประภทรถโดยสาร ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งนั้นปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน มีจิตสาธารณะ เคารพกฎจราจร เอื้อเฟื้อต่อผู้ช้รถใช้ถนนร่วมกัน แก่พนักงาน

 

 

 

 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฎภาพรถโดยสารของบริษัทฯ เดินรถอยู่บริเวณคอสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร มุ่งหน้าถนนงามวงศ์วาน ฝั่งหน้าห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ลักษณะเบี่ยงเปลี่ยนช่องจราจรจากช่องขวาเพื่อเข้าซ้าย บริเวณคอสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร ส่งผลกระทบกีดขวางทำให้รถที่ตามหลังที่ต้องการมุ่งหน้าข้ามสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร ไม่สามารถเดินรถต่อไปได้ระยะหนึ่งนั้น และรถอยู่ในช่องจราจรรอกลับรถใต้สะพาน บริษัทขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รถโดยสารจำนวน 5 คัน บรรทุกผู้โดยสารเดินทางกลับจากต่างจังหวัด โดยลงทางด่วนบริเวณด่านงามวงศ์วาน ฝั่งหน้าห้างพันธุ์ทิพย์ เพื่อมุ่งหน้ากลับรถใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เดินทางต่อไปยังถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อส่งผู้โดยสาร ณ จุดปลายทาง บนถนนที่มีสภาพจราจรติดขัด

 

 

 

 

บริษัทฯรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว พบว่าพนักงาน ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร อันอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย และความสะดวก แก่ผู้ใช้รถบนท้องถนน จึงพิจารณาออกหนังสือตักเตือน และ พักงานพนักงานขับรถดังกล่าวตามระเบียบบริษัทฯ อีกทั้งกำหนดให้พนักงานขับรถทั้งหมดเข้ารับการอบรมทบทวน ปรับทัศนคติ ในเรื่องวินัยจราจร โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งจะจัดอบรมเร่งด่วน แก่พนักงานท่านอื่นๆของบริษัทฯ เพื่อทบทวนทัศนคติ จิตสำนึกสาธารณะ ความปลอดภัย และวินัยจราจร อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม พนักงานขับรถดังกล่าว ได้สำนึกกับการกระทำของตนเองแล้ว ขอให้สังคมให้โอกาสในการปรับพฤติกรรม บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสุดซึ้ง ต่อประซาชนผู้ได้ร้ผลกระทบจากพฤติกรรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน