มงคลปีใหม่ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานคติธรรม ต้อนรับปี 63

มงคลปีใหม่ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานคติธรรม ต้อนรับปี 63

Publish 2019-12-25 08:37:29


เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่กันแล้ว และอีกไม่กี่วันก็จะได้เวลาเปลี่ยนพุทธศักราชใหม่เป็น 2563 เสียนี้ ซึ่งในการนี้ ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ถือโอกาสอันเป็นมงคลเผยภาพ พระคติธรรม ของ สมเด็จพระสังฆราช โดยมีใจความดังนี้ "เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563"

 

 

 

นอกจากนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมกล่าวสาธุกัน เพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างล้นหลาม บ้างก็เข้ามาคอมเม้นต์ว่า นอบน้อมกราบบูชาด้วยเศียรเกล้า ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านมาใส่ตัวเพื่อมงคลในการดำเนินชีวิตต่อๆไป พระพุทธเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ 

 


 บ้างก็เข้ามาคอมเม้นต์ว่า  โยนิโสมนัสสิการ สาธุน้อมนำคำสอนท่านมาใส่ตัวเพื่อมงคลดีค่ะ ในขณะที่บางคอมเม้นต์กล่าวว่า ขอนอบน้อมกราบบูชาด้วยเศียรเกล้า น้อมนำโอวาท คำสอนของพระองค์มาใส่จิต และน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตและครอบครัว เจ้าค่ะสาธุ

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก  สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน