กั๊กที่จอดรถริมถนน  มีโทษปรับสูงถึง 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

กั๊กที่จอดรถริมถนน มีโทษปรับสูงถึง 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

Publish 2020-01-31 14:25:42


เชื่อว่าผู้หลายคนคงต้องเคยเจอปัญหาเรื่องที่จอดรถ เมื่อต้องหาที่จอดรถริมถนนสาธารณะ ปัญหาที่ว่าคือ มีป้ายห้ามจอดขวางหน้าบ้าน บางบ้านถึงขั้นวางเก้าอี้ วางกรวย เพื่อขวางทางไม่ให้ใครจอดหรือกั๊กพื้นที่ไว้สำหรับลูกค้าของตนเท่านั้น ซึ่งหากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล หรือเจ้าของบ้านได้เว้นระยะร่นไว้สำหรับจอดรถแล้ว เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นไม่ให้บุคคลใด ๆ จอดรถได้ แต่หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ การกระทำในลักษณะดังกล่าวมีความผิดทางกฎหมายครับ
 

 
เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม  ได้ออกมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางวัตถุสิ่งของบนถนน เพื่อจองหรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 แห่ง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ผู้ใดกระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งจับได้ โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งในการปรับแต่ละด้วยอย่างไรก็ตาม การจอดรถบนถนนสาธารณะนั้นยังเป็นทางออกที่ไม่ดีนัก หากเป็นไปได้ บ้านไอเดียหวังเป็นอย่างยิ่ง อยากให้มีกฎหมายควบคุมอาคารสถานที่ โดยผู้ประกอบการต้องออกแบบหรือเว้นพื้นที่จอดรถไว้เสมอ เพื่อให้ลูกค้าที่มาติดต่อสามารถจอดรถในที่ส่วนบุคคลได้อย่างสะดวก หรือกรณีบ้านเรือนทั่วไปจำเป็นต้องมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ห้ามไม่ให้จอดรถข้างถนนหรือจอดหน้าประตูบ้าน เพราะการจอดรถยนต์ลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบกับผู้อื่นและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชาคริตส์ คงหาญ
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์