เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการทุจริต แจ้งเบาะแสรับเงินรางวัลให้สูงสุดถึง 100 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการทุจริต แจ้งเบาะแสรับเงินรางวัลให้สูงสุดถึง 100 ล้านบาท

Publish 2020-02-09 15:44:00


เพจเฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า รัฐจัดให้! "เงินรางวัลนำจับ" ให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการทุจริต โดยจ่ายเงินรางวัลให้สูงสุดถึง 100 ล้านบาทคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกระเบียบการจ่ายเงินสินบนแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่ำรวยผิดปกติ รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
 ทั้งนี้ การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน ให้จ่ายเมื่อทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ หรือที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหากรณีบังคับเอากับทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นผลมาจากศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดิน

โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินที่นําส่งกระทรวงการคลัง แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

แจ้งข้อมูลทาง www.nacc.go.th
สายด่วน ป.ป.ช. 1205ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน