ศาลอาญา สั่งพนม ศรศิลป์อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ

ศาลอาญา สั่ง"พนม ศรศิลป์"อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ

Publish 2020-03-05 13:59:55


ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษา คดีทุจริตการจัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 1  เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง "นายพนม ศรศิลป์" อายุ 61 ปี อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ}นายบุญเลิศ โสภา อายุ  54 ปี อดีต ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา จ.ลำปาง , นายแก้ว ชิดตะขบ อายุ 54 ปี อดีตนักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพุทธศาสนศึกษา , นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร อายุ 51 ปี อดีตนักวิชาการศาสนาชำนาญการกองพุทธศาสนศึกษา , "อดีตพระพรหมดิลก" หรือ นายเอื้อน กลิ่นสาลี อายุ 75 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา จำเลยที่ 1-5  ทั้งหมดถูกพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ฐานความผิดร่วมกันทุจริตการจัดสรรงบในส่วนอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 ล้านบาท

 โดยนายพนม ศรศิลป์ จำเลยที่1- 4  ถูกเบิกตัวมาจากเรือนนกลาง อยู่ในชุดผู้ต้องขังราชทัณฑ์ เพื่อมาฟังคำพิพากษา ส่วนอดีตพระพรหมดิลก เดินทางมาพร้อมกับคนสนิท และทนาย ตั้งแต่ช่วงเช้าในชุดนุ่งขาวห่มขาว และมีอาการป่วย เดินไม่สะดวก ศาลอนุญาตให้นั่งฟังขณะอ่านคำพิพากษา ท่ามกลางบรรดาศิษย์ยานุศิษย์ ที่มาให้กำลังใจ

ศาลพิพากษายกฟ้อง 1-4 กรณีที่โจกท์ยื่นฟ้องความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ,ทำ,จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ร่วมกันเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่น โดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย เนื่องจากพิจารณาแล้วไม่ได้รับประโยชน์จากกรณีนี้ และ เมื่อจำเลยที่1-4ไม่มีความผิด จำเลยที่5จึงไม่มีความผิดด้วย

 ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1-4 มีความผิดตามมาตรา157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พิพากษาให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน แต่จำเลยที่ 1 ,3 ,4 ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ 1 ใน 3 เหลือโทษจำคุก 12 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 9 เดือน
จำเลยที่ 5  อดีตพระพรหมดิลก ศาลพิพากษาตามความผิดตามมาตรา151 ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน มีความผิดโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 12,000บาท ในขณะนำสืบให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษ 1 ใน 3 เหลือโทษจำคุก 8 เดือน ปรับ 8,000บาท แต่เนื่องจากจำเลยเป็นผู้มีคุณงามความดี ปฎิบัติธรรม มีการศึกษา จบระดับปริญเอก เป็นครู เป็นผู้มีความรู้ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา และ เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ รองสมเด็จราชาคณะ จึงมีคำสั่งให้รอลงอาญาโทษจำคุก8เดือนไว้  1 ปี แต่ยังให้ชำระค่าปรับ8,000บาท ส่วนคำขออื่นของโจทก์ ที่ให้นับโทษต่อ ของจำเลย1-4มีคำสั่งให้ยกคำร้อง เนื่องจากคดียังไม่มีการพิพากษา ส่วนคดีของอดีตพระพรหมดิลกที่ให้นับโทษต่อ เนื่องจากคดีให้รอการลงโทษ จึงให้ยกคำร้อง

"อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา" นอกจากคดีถูกกล่าวหาร่วมทุจริตงบ พศ.นี้แล้ว ยังถูกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงิน 5 ล้านบาท จากการทุจริตงบประมาณ พศ. ในส่วนอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งที่ไม่มีการดำเนินโครงการ อีก 1 สำนวนในคดีหมายเลขดำ อท.196/2561 ด้วย ซึ่ง "ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง" ได้มีคำพิพากษาลงโทษไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 ให้จำคุก 2 กระทง รวม 6 ปี โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ขณะที่อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ก็ได้ประกันตัวคดีฟอกเงินเช่นกันด้วยหลักทรัพย์ 2 ล้านบาทสำหรับคดีทุจริต จัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงาน พศ.สำนวนแรก ที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ตัดสินนั้น คือคดีหมายเลขดำ อท.253/2561 กรณีเอาเงินงบประมาณ ของ พศ. ไปเป็นประโยชน์ของตน โดยใช้วัดเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดรับโอนเงินงบประมาณ ที่พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 3 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายพนม อดีต ผอ.พศ. , นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ อดีต ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน พศ. , นายเจษฎา วงศ์เมฆ ฆราวาสติดต่อหาวัด , นายชรินทร์ มิ่งขวัญ ฆราวาส ทำหน้าที่ติดต่อหาวัด จำเลยที่ 1-4 ที่ให้จำคุกตั้งแต่ 1 ปี 8 เดือน - 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 กับให้ร่วมชดใช้เงินจำนวน 12 ล้านบาทด้วย

สำนวนที่ 2 ร่วมอนุมัติเงินอุดหนุนที่อนุมัติโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 37 ล้านบาท และโครงการศูนย์กลางเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา จำนวน 32.5 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเพียงแห่งเดียวโดยมิชอบ คดีหมายเลขดำ อท.251/2561 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 2  ยื่นฟ้อง นายพนม อดีต ผอ.พศ. , นายชยพล พงษ์สีดา อายุ 64 ปี อดีตรอง ผอ.สำนักงาน พศ. , นายณรงค์เดช ชัยเนตร อดีต ผอ.กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา , นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี อายุ 50 ปี อดีตนักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา , "พระพรหมสิทธิ ธงชัย สุขโข" หรือนายธงชัย สุขโข อายุ 64 ปี อดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรอง/อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม จำเลยที่ 1-5  จำคุกตั้งแต่ 3 ปี - 3 ปี 18 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยส่วนของ "อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ" ศาลให้ปรับ 27,000 บาท ส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี ซึ่งทั้งสองคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน