รพ.บี แคร์ฯ แจ้งผลตรวจบุคลากรทางการแพทย์ 30 คน ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19

รพ.บี แคร์ฯ แจ้งผลตรวจบุคลากรทางการแพทย์ 30 คน ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19

Publish 2020-03-10 12:44:21วันนี้ (10/03/2563) จากกรณีโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ชี้แจง กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ได้พบผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ  

จากการที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19 จำนวน 30 คน และได้เข้าเฝ้าระวัง 14 วัน

ความคืบหน้าล่าสุด โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ รายงานผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ ทั้ง 30 คน ครบ 14 วัน ระบุว่า จากนั้น โรงพยาบาลฯ ได้ให้หยุดทำงาน และกักกันตนเอง (Strictly Quarantine) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ เอื้อเฟื้อสถานที่กักกันตนเอง ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและครอบครัว ทุกคนต้องรายงาน อาการผิดปกติ อุณหภูมิร่างกาย ให้คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ทราบทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานในระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับครอบครัว คนใกล้ชิด และสังคม โดยบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทั้ง 30 คน ได้เริ่มกักกันตนเอง (Strictly Quarantine) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563 ครบ Strictly Quarantine 14 วัน ผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลฯ ทั้ง 30 คน "ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส"


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;