ราชกิจจาฯประกาศ สมรักษ์ คำสิงห์ พ้นเป็นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯประกาศ สมรักษ์ คำสิงห์ พ้นเป็นบุคคลล้มละลาย

Publish 2020-03-10 14:27:31เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจําเลยที่ ๒ คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๐๕๓/๒๕๖๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ ๒ ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น 
บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ ๒ เลขประจําตัวประชาชน ๓ –๔๐๑๐ –๐๐๕๓๖ –๑๒ -๓ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๒๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์