รศ.นพ.นิธิพัฒน์ ออกแถลงการณ์ รับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แม้เป็นแค่นักรบเสื้อกาวน์ขอทำเต็มที่

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ ออกแถลงการณ์ รับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แม้เป็นแค่นักรบเสื้อกาวน์ขอทำเต็มที่

Publish 2020-03-13 10:21:23


วันที่ 13 มีนาคม รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล  นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทบในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ออกหนังสือแถลงการณ์รับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระบุว่า แด่นักรบในเสื้อกาวน์ ที่จะต้องรับมือผู้ป่วยติดเชื้อ CVID-19  อาการรุนแรง  ตามที่ได้มีคนไทยป่วยจากการติดเชื้อ CVID-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีผู้ป่วยบางรายที่น่าจะติดเชื้อจากการระบาดภายในประเทศเราเอง ซึ่งหมายถึงการเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ของโรคระยะที่3 สมาคมอุรเวชช์ฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มนี้และได้มีการเตรียมความพร้อมในเชิงวิชาการตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ซึ่งตลอดสัปดาห์นี้ สมาคมฯ ได้พยายามผลักดันการเตรียมความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งแม้จะได้รับการตอบสนองที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ดีพอที่จะรับมือกับวิกฤตสุขภาพสำคัญของประเทศอีกครั้ง
ในสถานการณ์ของโรคระยะที่ 3 นั้น โรงพยามบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง จะต้องคันหาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้องรังบางชนิดอยู่เดิมซึ่งเมื่อเริ่มติดเชื้อ CVD-19 แล้วมีโอกาสโรครุนแรงสูงเพื่อรับตัวไว้ในโรงพยาบาล สำหรับการรักษาให้หายขาด ลดกรสูญเสียให้น้อยที่สุด และที่สำคัญคือช่วยตัดวงจรการระบาดต่อไป ซึ่งการที่จะถึงพร้อมในหน้าที่เหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมองค์ความรู้ จัดหาการครวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและแพร่หลาย จัดเตรียมยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิกาพ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอในฐานะของสมาคมวิชาชีพแพทย์ ที่ต้องมีส่วนทำหนัที่ดูแลรักษาผู้ปัวยกลุ่มนี้โดยตรง เป็นความรับผิดชอบของสมาคมฯ ที่จะต้องจัดเตรียมองค์ความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล พร้อมกันนี้จึงเป็นที่มาของการเผยแพร่ "แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ C0VD-19 ที่มีอาการรุนแรง"ในส่วนของการส่งผ่านข้อกังวลและขัอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อหน่วยงานสูงสุดที่รับผิดชอบ สมาคมฯ ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ากลไกของรัฐที่จะตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของประเทศมักจะตามหลัง สถาณการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งก้าวเสมอ แต่นั่นไม่ได้ทำให้จิตวิญญาณของพวกเราเหล่าวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง จะยอมจำนนให้กับศัตรูตัวจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยง่าย และพวกเราก็จะไม่ยอมกัมหัวให้กับผู้รับผิดชอบระดับสูง ที่ขาดความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทกาทำงานของพวกเราอย่างถ่องแท้ ได้เวลาแล้วที่พวกเราต้องเตรียมทำศึกแม้จะไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพและแม่ทัพที่เด็ดขาดเข้มแข็ง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวอุดมการณ์ของพวกเราไว้ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คือคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ก่อกำเนิดการแพทย์แผนไหม่ในประทศสยาม "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจหนึ่ง"

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน