ขอเลื่อนการออกรางวัลสลากฯ จากวันที่ 2 พ.ค.2563

ขอเลื่อนการออกรางวัลสลากฯ จากวันที่ 2 พ.ค.2563

Publish 2020-04-13 13:01:42


จากกรณีมติบอร์ดกองสลากฯ เห็นชอบเลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งงวด 1 เม.ย.63 เป็น 2 พ.ค.63 โดยไม่มีการจำหน่ายสลากงวด 16 เม.ย.และ 2 พ.ค. ทั้งนี้ กองสลากฯ จะทยอยโอนเงินคืนให้กับผู้จองสลากล่วงหน้าทั้ง 2 งวดทุกราย
 
ก่อนหน้านี้ นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เคยแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัล ของสลากงวดวันที่ 1เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้จะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

 เพื่อความต่อเนื่องของการออกสลาก ซึ่งเป็นการสร้างความหวังและโอกาสของประชาชนไม่ให้หยุดลง ด้วยข้อจำกัดของสลากใบที่เราทำธุรกิจนี้มายาวนานอาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยง โดยใช้บริบทเดิมทั้งหมด เพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องเพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากเองด้วย คณะกรรมการจึงได้มอบให้สำนักงานฯ ไปดูว่า เพื่อให้กิจการของสำนักงานฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมด โดยให้สำนักงาน ฯ ไปศึกษา เพราะหากไวรัสนี้ยาวนานเกินกว่าเดือนสองเดือนอย่างที่เราคาดการณ์ ก็อาจจะทำให้สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้

 

แต่ล่าสุด สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก เตรียมยื่นหนังสือถึงบอร์ดกองสลาก​ 13.00​ น. วันนี้ ขอให้เลื่อนการออกรางวัล ออกไปอีกเป็น  16 พฤษภาคม 2563 หลังหวยยังขายไม่ได้

 

 

สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก ประเทศไทย แถลงการณ์ แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การแก้ปัญหาผลกระทบต่ออาชีพการค้าสลาก ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด โควิด ๑๙ จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยา ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-ด๙ ได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยี่ยวยา รายละ ๕,๐๐๐ บาทโดยที่ผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจะได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกๆ ทางกลุ่มผู้ค้าสลาก ขอขอบพระคุณท่าน ที่ไม่ทอดทิ้งกันในสถานการณ์เช่นนี้ 

ในส่วนปัญหาของคนพิการและผู้มีอาชีพค้าสลากที่เนื่องจาก การรับสลากของงวดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มานั้น อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเลื่อนการออกสลากงวดประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งงดจำหน่ายสลากงวดวันที่ ๑๖ เมษายน และงวดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หางแนวร่วมสมาฟันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ข้อขอบพระคุณป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเลื่อนการออกสลากออกไปซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้มีเวลาการขายเพิ่มมากขึ้น หากแต่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวสโควิด-ด๙ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ที่เข้มขัน
มากขึ้น มีการปิดการเข้าออกพื้นที่ของแต่ละจังหวัด กำลังซื้อไม่มีคนไม่ออกจากบ้าน และบางพื้นที่ประกาศเคอร์ฟิว ๒๔ ชั่วโมง จนถึงวันที่ ๓๐ มษายน ๒๕๖๓ ผู้ค้าสลากจะมีเวลาจำหน่ายสลากได้ก่อน
ออกในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพียง ๑ วันเท่านั้น ส่งผลให้ผู้จำหน่ายสลากมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ญหาในครั้งนี้ แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ขอเสนอแนวทางอันเป็นการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้ค้าสลาก คือ ขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พิจารณาเลื่อนการออกสลาก จากวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไปเป็นวันที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้ค้าสลากมีเวลาในการขายสลากมากขึ้นโดยทางแนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย จะนำหนังสือยื่นถึงประธาน
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ท่านพิจารณา ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ และขอวิงวอนให้พี่น้องผู้พิการและผู้มีอาชีพค้าสลากอย่าได้ออกมาชุมนุมเพื่อกดดันการทำงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกเลย เพราะอาจจะทำให้ขัดต่อมาตรการการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;