เปิด 10 อาชีพที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

เปิด 10 อาชีพที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

Publish 2020-04-21 14:54:41


วันนี้ (21/04/2563) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 เปิดเผย 20 อาชีพที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด พบว่า อาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ ฟรีแลนซ์ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันสูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย โดย นพ.ทวีศิลป์  ได้นำเสนอเป็นกราฟข้อมูลจำนวนผู้ป่วยยืนยันสูงสุด ปรากฏว่า 10 อาชีพที่ติดเชื้อสูงสุดในทั้งหมด 20 อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ ฟรีแลนซ์ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันสูงสุดอยู่ที่ 395 ราย รองลงมาเป็น อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 308 ราย , พนักงานบริษัท/โรงงาน 235 ราย พนักงานในสถานบันเทิง 176 ราย ส่วนนักเรียน/นักศึกษา อยู่ที่ 164 ราย 

ส่วนที่ลดหลั่นลงมา ประกอบด้วย ข้าราชการ 140 ราย , บุคลากรทางการแพทย์ 109 ราย , พ่อบ้าน/แม่บ้าน 106 ราย , ว่างงาน 69 ราย และเกษตรกร 69 รายเช่นกันซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดนี้คือกลุ่มวัยทำงาน รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องคำนึง และให้ความสำคัญในการป้องกันและดูแลตัวเอง เพราะอาจจะนำเชื้อไปแพร่กระจายต่อคนกลุ่มอื่นได้ 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน