การบินไทยสิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

การบินไทยสิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

Publish 2020-05-22 22:30:50


แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์เปิดเผยว่า กองทุนวายุภักษ์ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)ในจำนวน 3.17%ต่อจากกระทรวงการคลัง ทำให้กระทรวงการคลังคงเหลือสัดส่วนหุ้นในการบินไทยจำนวนประมาณ 48% และทำให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที

 ทั้งนี้ ทางบริษัทการบินไทยจะต้องดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว เพื่อประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์ และ ผู้บริหารบริษัทการบินไทย โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัทการบินไทยจาก 51.03% เหลือ 47.86% ทำให้บริษัทการบินไทยสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที

"กระทรวงการคลังได้แจ้งการขายหุ้นให้บริษัทการบินไทย กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับทราบแล้ว แต่เรื่องการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นหน้าที่ของบริษัทการบินไทยจะเป็นผู่แจ้ง คาดว่าจะแจ้งในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.นี้"

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน