กรมการจัดหางาน เผยมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 50,000 อัตรา

กรมการจัดหางาน เผยมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 50,000 อัตรา

Publish 2020-06-02 12:12:33


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบัน  โดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตาม  พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของผู้ประกันตน  ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างขององค์กรของภาคธุรกิจต่างๆ  ซึ่งขณะนี้  กรมการจัดหางานได้รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง รวม 55,093 อัตรา  โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน 2.แรงงานด้านการผลิต 3.ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่นๆ  4.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ  และ 5.พนักงานบัญชี  ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. จนถึงปริญญาตรี
 ผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา หรือขอคำแนะนำในการประกอบอาชีพ รวมถึงติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  และทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ "เสิร์ฟงานด่วน"  และ สายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน