พระครูสมุห์นทีเทพ เผยสารคำแปลครูบาบุญชุ่มเตือนสติ ให้ศิษย์รักษาศีล หนีภัยสามประการ

พระครูสมุห์นทีเทพ เผยสารคำแปลครูบาบุญชุ่มเตือนสติ ให้ศิษย์รักษาศีล หนีภัยสามประการ

Publish 2020-06-06 16:40:44


วันที่ 5 มิถุนายน 2563 แฟนเพจเฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้นำจดหมายที่พระครูบาบุญชุ่มเขียนในถ้ำ เป็นภาษาไทใหญ่ มาแปลเป็นภาษไทย โพสต์อธิบายบางตอนว่าขอเมตตาถึงลูกศิษย์ทั้งหลาย พร้อมด้วยพ่อแม่ ญาติศรัทธาธรรมทั้งหลายทุกบ้านทุกเมือง ได้รับรู้ ได้เข้าใจกันทุกคน เราขอกราบไหว้ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ คุณทาน ศีลภาวนา สมาธิ ในโรคธาตุทั้งหลาย ขออธิษฐานให้มาปกปักรักษาลูกศิษย์ ลูกรักทั้งหลาย ให้อยู่ดีมีสุข โรคภัยทั้งหลายขออย่ามากล้ำกราย ขอให้มีเงินมีทอง มีศีลมีธรรม ให้ถึงพระนิพพาน

 


ให้พากันพิจารณาสติปัฏฐาน 4 ให้สติรู้ตัวอยู่ตลอด อย่าประมาทในชีวิต คนที่ขาดสติก็เหมือนดั่งคนที่ตายแล้วในโลกนี้ที่จะพึ่งพิงได้ เหมือนดังพระรัตนตรัยแก้ว 3 ประการนี้ไม่มีอีกแล้ว คุณแห่งพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้ามหาสมุทร ไม่มีอะไรมาเทียบได้อีกแล้ว ในขณะนี้ภัย 3 ประการ (กาบโหลงสามปา) เกิดขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่น่ากลัวยิ่ง เป็นโรคตายกันเป็นล้านทั่วทุกประเทศในโลกนี้ เป็นทุกข์แก่คนทั้งหลายน่าสงสารจริงๆ เราแผ่เมตตาภาวนา ให้ทุกๆ วัน อธิษฐานให้หายจากโรคร้ายในเร็ววันด้วยเทอญ

 
ราพระครูบาพ่อได้มาอธิษฐานภาวนาที่ในถ้ำเมืองแก๊สนี้ สุขกายสบายใจดี ได้ภาวนา ได้พักผ่อนกายใจ อายุเราก็เฒ่าแก่แล้ว อีกปีกว่าอายุก็จะถึง 60 ปีแล้ว อายุจะยาวนั้นแค่ไหน ไม่มีใครรู้ เอาบุญกุศลเป็นที่ตั้ง คนเราใกล้ถึงความตายมาทุกวันแล้ว วันเวลาไม่รอใคร เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ให้รีบสร้างบารมีของใครของมัน เราได้เห็นนิมิตหลายอย่างมีเรื่องดีทั้งหมด ได้อยู่กับธรรมชาติในป่าไม้และสัตว์ นก หนู กา ไก่ป่า นกยูง ลิง เห็น กระรอก ไหน่ เสือ มาอยู่พึ่งบารมีเราได้เลี้ยงเขาดังลูกหลานเรา

 


นิพพานะปัจจะโย โหตุ อันว่าวันเวลาข้ามล่วงพ้นใกล้มาแล้ว มรณะความตาย อย่าให้วันเวลาล่วงเลยเปล่า ให้พากันรีบสร้างคุณงามความดีกันไว้เยอะๆ ให้มีใจเมตตา นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ให้เว้นจากบาปทั้งปวง ให้พากันสร้างคุณงามความดี มีกุศลกันไว้เยอะๆ ทำใจให้ขาวใสบริสุทธิ์ อย่าให้โลภะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะอวิชา มาครอบงำใจเรา ให้พากันปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา สมาธิปัญญา วิมุติ ให้ถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ เราแผ่เมตตาภาวนา ให้ทุกๆ วัน อธิษฐานให้หายจากโรคร้ายในเร็ววันด้วยเทอญ ให้มีตั้งสติให้ดีกันทุกๆ คนด้วย

 ขณะเดียวกันที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระมหาทองสุข สุขธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ว่าที่ร.ท.ทัศน์ไชย ไชยทน เสฐียรพงษ์ แก้วสด ประธานเครือข่ายวิสาหกิจวนเกษตรกาแฟอินทรีย์เชียงราย นายธวิท ติยะกว้าง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อ.เชียงแสน และศรัทธาบ้านผาแตก-ผาคำ ได้ร่วมกันประกอบพิธียกยอดฉัตรหอเทศน์ธรรมศาลา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกษุ และปลูกต้นไม้ยืนต้น บริเวณ ลานธรรมญาณสํวโร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;