เผยขั้นตอนแจกเงิน 3,000 บาท ให้ 3 กลุ่มเปราะบาง

เผยขั้นตอนแจกเงิน 3,000 บาท ให้ 3 กลุ่มเปราะบาง

Publish 2020-06-11 09:51:41


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเผยว่า..ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท ซึ่งกลุ่มเปราะบางก็ประกอบด้วย 1.เด็กแรกเกิด - 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย 2.ผู้สูงอายุ 3.ผู้พิการ 

โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการก็มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปร่วมกันหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียด ในการโอนเงินเยียวยา 3,000 บาท ซึ่งได้มีการนำข้อสรุปเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 โดยล่าสุดทางคณะกรรมการได้มีข้อสรุปในการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบางโยจะให้เฉพาะผู้ที่ยังตกหล่นที่ยังไม่เคยได้เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน และเงินเยียวยาเกษตรกร เดือนละ 5,000 บาท ที่มีอยู่ประมาณ 6.9 ล้านคน
โดยขั้นตอนนับจากนี้ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสมดุลกับงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอักครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเร่งโอนเงิน 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด ซึ่งตามแผนที่วางไว้เงินเยียวยา 3,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับสิทธิในเดือนมิถุนายน 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท แต่ว่ายังไม่ได้ระบุ ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะโอนเงินให้ โดยขั้นตอนแจกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางมีดังนี้ 1.ครม.อนุมัติในหลักการ 2.ก.พัฒนาสังคม + ก.คลัง กำหนดหลักเกณฑ์ 3.คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบฯ 4.คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 5.ครม.พิจารณาอนุมัติดำเนินการ

ทั้งนี้ขั้นตอนที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอไปสู่ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 จากนั้นกก็จะเร่งดำเนินการโอนเงินโดยเร็วที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการประกาศให้ทราบว่าเงินจะโอนเข้าในวันไหน

หากสงสัยสามารถรับฟังคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;