กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

Publish 2020-06-13 13:10:51


ที่เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า  ได้เผยแพร่ข่าวดีด้วยการโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า เมื่อกระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศักราชความร่วมมือ ประกาศวิสัยทัศน์ 'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด' เดินหน้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้เกษตรกร และเพิ่มจีดีพีของประเทศสำหรับรูปแบบโครงการ ใช้โมเดลการตลาดนำการผลิต ด้วยการสร้าง Single Big Data เพื่อใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน มีแพลตฟอร์มกลาง แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

โดยกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าภายใต้นิยาม “พาณิชย์ทันสมัย" นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ เพื่อทำการตลาดอย่างแม่นยำ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทย มุ่งเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ทีมเซลล์แมนจังหวัด (พาณิชย์จังหวัดและผู้ประกอบการ) ขายสินค้าไปยังจังหวัดอื่น ๆ ส่วนตลาดต่างประเทศ ใช้ทีมเซลล์แมนประเทศ (ทูตพาณิชย์และผู้ส่งออกภาคเอกชน) ระบายสินค้าไทยไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

ช่องทางการตลาดที่นำมาใช้ ประกอบด้วย 1. ตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งในและต่างประเทศ 2. ตลาดออฟไลน์ เช่น โมเดิร์นเทรด ,สมาร์ทโชวห่วย ,ร้านธงฟ้า ,รถพุ่มพวง ,คาราวาน และตลาดสด 3. ช่องทางเกษตรพันธสัญญา ช่วยให้เกษตรกรมีหลักประกันเรื่องราคาและปริมาณการรับซื้อ และ 4. เคาน์เตอร์เทรด สร้างเวทีจับคู่ธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศให้มากขึ้นส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าภายใต้นิยาม “เกษตรทันสมัย" เน้นรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ ทั้งเกษตรรวมกลุ่ม เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง แปรรูป และเกษตรบริการ ซึ่งสินค้าจะต้องมีมาตรฐานและได้คุณภาพทั้งสินค้าทั่วไป สินค้ามาตรฐาน เช่น GAP GMP ฮาลาล และสินค้าพรีเมียม เช่น สินค้าGI ออร์แกนิค นวัตกรรม เป็นต้น

ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า สร้างรายได้แก่เกษตรกร รวมถึงพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกอีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน