ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ช่วงหยุดยาว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ช่วงหยุดยาว

Publish 2020-07-04 08:31:41


เมื่อวันที่ 3 ก.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดชดเชย วันสำคัญทางพุทธศาสนา พ.ศ. 2563
ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.กำหนดให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา วันที่ 4-7 ก.ค. (รวม 4 วัน) ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา โดยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว จะมีประชาชนใช้รถในการเดินทางสัญจร กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวมดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและ ความสะดวกในการจราจรจึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง โดยเป็นการกำหนดช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็นช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) ตั้งแต่วันที่ 3-5 ก.ค.นี้

 

อ่านต้นฉบับราชกิจจาฯ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไอรินทร์ ศิระอำพรวัชร์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;