พระครูบาบุญชุ่ม ฝากธรรมเมตตาถึงลูกศิษย์วันเข้าพรรษา สาธุอัศจรรย์สภาวะภาพในถ้ำลึก

พระครูบาบุญชุ่ม ฝากธรรมเมตตาถึงลูกศิษย์วันเข้าพรรษา สาธุอัศจรรย์สภาวะภาพในถ้ำลึก

Publish 2020-07-06 08:19:23


เนื่องด้วยวันสำคัญทางพุทธศาสนา  วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และวันเข้าพรรษา  ปี 2563  ในเพจเฟซบุ๊ค  "พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่"  ได้โพสต์ข้อความ หัวข้อ #ธรรมมะจากถ้ำ #วันเข้าพรรษา#พระครูบาพ่อบุญชุ่ม #ญาณสํวโร #อรัญญวาสีภิกขุ ปีธรรม 2564(ปีไทยใหญ่) (พ.ศ.2563 ปีไทย) วันเข้าพรรษา #เขียนที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีธรรมะเรือง#ข้อความเมตตาจากพระครูบาพ่อบุญชุ่ม #ญาณสํวโร

 โดยสาระแห่งธรรมของ พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร   อรัญญวาสีภิกขุ จากถ้ำเมืองแก๊ด ประเทศเมียนมา  ว่า "ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาและคณะศรัทธาทั้งหลายได้รับรู้กันทุกคน วันเข้าพรรษามาถึงเป็นพรรษาที่2 อันเราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ได้เข้าอธิษฐานจำพรรษาในถ้ำ อันว่าวันเวลาผ่านพ้นไปเร็วยิ่งเหมือนน้ำอีกไม่นานจะครบ 3 ปี อันว่าสังขารธรรมไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะธรรมสู่แก่ชราและความตาย อีกไม่นาน 2 ปีกว่าๆ อายุเราพระครูบาพ่อจะครบ 60 ปีเต็ม แก่ชราไปทุกๆวันจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่บุญกุศล 

 

เรื่องความตายนี้เราไม่กลัวอยู่ทุกนี้ก็ตายอยู่ตลอดเวลาเป็นขณิกมรณะ เรื่องความตายในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ให้มีสติธรรมะสังเวชระลึกถึงความตายของตัวเราอยู่ตลอดเวลาเป็นมรณะนุสสติ อย่าอยู่ด้วยความประมาทลืมตัว วันเวลามีค่าให้พากันรีบขวนขวายรีบสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มากๆ เมื่อเรายังมีลมหายใจนี้เมื่อยังไม่ตายให้สร้างบารมีไว้มากๆ ทาน ศีล ภาวนา สมถวิปัสนา ปฎิบัติตามมหาสติปัฎฐาน สี่ ใก้รีบปฎิบัติให้รู้แจ้งในรูปนามสังขาร อันไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์หนอ เป็นอนัตตาไม่เป็นดั่งใจเราเป็นไปตามสภาวะธรรม 

เกิดมาแล้วเฒ่าแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้ สังขารธรรมไม่เป็นดั่งใจเราเป็นอันเปล่าประโยชน์กินข้าวเพื่ออยู่รอวันตาย สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของ เป็นรูปธาตุ นามธาตุ เกิด ดับ ด้วยเหตุและปัจจัยธรรมะเท่านั้น อย่ายึดถือ รัก โลภ โกรธ หลง ในโลกนี้เป็นทุกข์เท่านั้น มีทุกข์เท่านั้นที่เกิดมา และมีทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป 

ในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่หน้ากลัว สิ่งที่หน้าสังเวชและสิ่งที่หน้าชื่นชอบ ให้พากันแสวงหาหนทางออกพ้นจากภัยทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในวัฏสงสารนี้   พากันแสวงหานิพพานอันแสนสงบเย็นสบาย อันดับเสียยังรูปนาม ดับเสียยังชาติ อันเทวดา มนุษย์และสรรพสัตว์ จะไม่ข้องแวะในวัฏสงสาร ข้ามเสียยังเรื่องทุกข์ในโลก เข้าสู่อมตะธาตุเวียงแก้ว พ้นเสียยังเรื่องทุกข์ร้อน อย่าได้กลับเกิดเฒ่าแก่ เจ็บตาย ดับหายไปให้ถึงเวียงแก้วนิพพานอันเป็นสุขยิ่งเหมือนดังใจปรารถนานิพพานอยู่ไม่ไกล ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง คนดีธรรม จะได้เห็นนิพพาน คนมีญาณจะรู้จักทำวัฏให้หายขาด ถ้าญาณก็รู้จักความสงบสุข บุคคลใดไม่เห็นธรรม บุคคลนั้นย่อมไม่เห็นพระพุทธเจ้า หากบุคคลใดรู้เข้าใจถึงธรรมะ บุคคลนั้นย่อมเห็น พระพุทธเจ้า จงละความโลภ ด้วยการให้ทาน จงละโทสะ ด้วยการรักษาศีล มีจิตเมตตา จงละโมหะอวิชา ด้วยการเจริญเจริญภาวนา 

ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเรา นอกจาก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และ คุณงาม ความดี บารมีแห่งทาน ศีล ภาวนาที่เราได้บำเพ็ญมาก็ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สงบเย็นพระนิพพานนั้นแล เพราะเหตุนั้นคุณพระรัตนตรัยสาม ประการ คุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์นี้ ยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้า มหาสมุทร ไม่มีอะไรมาเทียบอีกแล้ว ให้มีใจเคารพนับถืออย่างหนักแน่นอย่าได้ลืม 

ผู้ดีมีปัญญาทั้งหลาย เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาทั้งหลายได้รับรู้กันทุกๆคน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ได้มาอธิฐานเข้าถ้ำภาวนาสร้างบารมีในถ้ำหลวงเมืองแก๊สเป็นอันสงบเย็นใจจริงทีความสุขกายสบายใจไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไร  อยู่ด้วยสภาวะธรรมอยู่ด้วยธรรมะทุกวันเวลามีใจปิติธรรมชาติป่าไม้อยู่ด้วยสัตว์ นก หนู งู กา ไก่ป่า ลิง ฟานป่า สัตว์ป่านกยูงมานอนอยู่ใกล้ถ้ำ เสือก็มานอนเฝ้าถ้ำ อันเป็นสงบเย็นใจได้เมตตาภาวนาเจริญธรรมะอยู่ทุกเวลา มีสติธรรมะ ทำงานทุกๆสิ่งก็มีสติเบากายเบาใจจริง เห็นสัจจะธรรมสภาวะทั้งหลายๆอย่าง มีนิมิตรดีหลายอย่างเห็นผีมาอยู่ถ้ำมาอยู่เจริญด้วยเยอะมาก 

ราพระครูบาไม่ต้องการอะไรและไม่อยากได้อะไร ถ้าได้เห็นธรรมะเก่าแล้วอยากจะสร้างบารมีให้เต็มบริบูรณ์ในชาตินี้มีใจเอ็นดูคนสัตว์ทั้งหลายในโลกปัจจุบันให้เขาทั้งหลายได้พ้นภัยจาก โรคหลวงลงเมืองระบาดไปทุกทั่วโลก เราพระครูบาแผ่เมตตาให้ทุกๆวัน ไม่เคยขาด ขออธิฐานให้โรคขาดหายไปโดยทั่วโลกให้คนและสัตว์พ้นทุกข์นี้แล ให้มีความสุขกายสบายใจ พ้นจากโรคภัยด้วยเทอญ 

อีกไม่นานก็จะเต็ม 3 ปีแล้ว นี้ก็เข้าพรรษาที่ 2 แล้ว วันเวลาเร็วมากเราพระครูบาเขียนธรรมะได้ 8-9 เล่มเองด้วยสภาวะเห็นธรรมะรูปนาม ดับ ไปทุกๆวัน มีใจยินดีด้วยธรรมะบางวันก็ลืมฉันข้าวก็มี ได้เจริญสติด้วยอารมณ์สภาวธรรม เห็นถึงสังขารธรรม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ทุกเวลา ไม่อยากกลับมาเป็นคนในโลกนี้แล้ว มาอีกรอบขอให้เป็นเจ้าเรือทองเรือแก้วนำเอาสรรพสัตว์พ้นออกจากทุกข์วัฏสงสารใจก็ไม่กลัวความตาย ไม่อยากตาย ไว้ใจเป็นกลาง รู้พร้อมด้วยธรรมสภาวะปัจจุบัน ได้ขณิกะนิพพานสงบเย็นเป็นครั้งๆ 

เรื่องการเจริญภาวนาคนใดเจริญภาวนาคนนั้นก็เห็นเอง เหมือนความหวานน้ำตาลน้ำผึ้ง อยากรู้ให้ลิ้มรสด้วยตนเองถ้ารักเอ็นดูตัวเองจริง อย่าทำบาปอกุศล ให้พากันแสวงหาธรรมะเจริญภาวนาไว้มากๆอย่าได้มีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรอันว่าสรรสัตว์ทั้งหลายจะได้ตายเหมือนกันทั้งนั้น มรณะความตายไม่ไว้หน้าเล็กใหญ่ถ้าถึงวันนั้นจะต้องได้ไปกับมรณะความตาย มีธรรมะเท่านั้นเป็นยาดีให้หายจากเรื่องเกิดเฒ่าเจ็บตายนั้นแล เราพระครูบาพ่อบุญชุ่มไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไร มีความสุขกายสบายใจ อยู่ดีฉันท์ได้ดี เจริญภาวนาวิปัสสนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆขอให้ได้มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์เท่านั้น ขอเมตตาแค่นี้ก่อน

#พระครูบาพ่อบุญชุ่ม #ญาณสํวโร #อรัญวาสีภิกขุ

 

แปลและเรียบเรียง
မုၼ်ၸၢင်းၸဝ်ႈသၵ်း,พระครูสมุห์นทีเทพติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน