ออมสินปล่อยกู้ด่วน 50,000 สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ

ออมสินปล่อยกู้ด่วน 50,000 สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ

Publish 2020-08-29 13:31:52


วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2563 ) ที่เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์  รายงานว่า ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุณสมบัติผู้กู้ 1.เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​ / 2.สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี / 3.มีการประกอบอาชีพ /4. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้วงเงินกู้ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี หลักประกัน ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อเอกสารประกอบการกู้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน / 2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / 3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี) / 4.รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ  ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน