กองปราบเผย 5 เอกสารสำคัญ หากทำหาย ไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้ทันที

กองปราบเผย 5 เอกสารสำคัญ หากทำหาย ไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้ทันที

Publish 2020-09-21 15:29:15


เอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ อาทิ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรรับรองสิทธิต่างๆ  ถ้าวันหนึ่งเกิดหายไปหรือไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุ เกิดอุทกภัย อัคคีภัย จนส่งผลให้เอกสารเหล่านั้นถูกทำลายหายไป

 

 ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกคือ ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และต้องเสียเวลาไปทำใหม่อีก ปัญหาดังกล่าวมีทางออกแล้ว กรณีที่เราทำเอกสารสำคัญทางราชการหาย ประชาชนสามารถดำเนินการเองได้ โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาประกอบหลักฐาน และสามารถดำเนินการได้ตามนี้


1.ทะเบียนบ้าน : เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถ ทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ

 

 

2.บัตรประชาชน : เจ้าของที่ทำบัตรประชาชนหาย นำทะเบียนบ้านตัวจริงทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ

 


3.แผ่นป้ายทะเบียนรถ : ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการทำใหม่

 4.ใบอนุญาตขับขี่ : นำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบขับขี่ใหม่เท่านั้น

 


5.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี : ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านทำบัตรใหม่ได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เขตของท่าน

 


ทั้งนี้ ด้วยปัจจุบัน มิจฉาชีพมีการนำเอกสารเหล่านี้ของผู้เสียหาย ไปแอบอ้างในการกระทำความผิดหลอกลวงผู้อื่น ทำให้ผู้เสียหายอาจเข้าไปอยู่ในขบวนการของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นหากท่านรู้ว่าเอกสารเหล่านี้หาย จึงเป็นการดีที่สุดหากท่านดำเนินการทำใหม่แทนเอกสานเก่าที่หายไปทันที เพื่อตัดโอกาสไม่ให้มิจฉาชีพนำไปใช้กระทำความผิดได้

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน