ข่าวดีรับปีใหม่ โรงรับจำนำทั่วประเทศ ปรับลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือปชช.ผู้มีรายได้น้อย

ข่าวดีรับปีใหม่ โรงรับจำนำทั่วประเทศ ปรับลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือปชช.ผู้มีรายได้น้อย

Publish 2020-11-17 17:07:09


   นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กล่าวว่า คณะกรรมการ จ.ส.ท. ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีสถานธนานุบาลถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

[Lazada Program] ลอรีอัล เม็น L'OREAL
  สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564 ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนขอบคุณ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

 

>> Lazada ช้อปดีลเด็ดลดต่อเนื่องจาก 11.11 แจกส่วนลด 150฿ คลิกเลย <<ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน