ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 16 สั่งปิดสถานที่ ตรวจเข้มเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 16 สั่งปิดสถานที่ ตรวจเข้มเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

Publish 2021-01-03 20:09:48


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เรื่อง 8 ข้อกำหนด ตามมาตรการการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 16 ระบุรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นั้นโดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน

 นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อควบคุมโรคพบว่า มีผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดและบังคับใช้บรรดามาตรการต่างๆ เพื่อเข้าแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา 

>> Shopee แจกโค้ดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ สนใจคลิก <<ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน