สภานครแหลมฉบัง อนุมัติเงิน 110 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ปชช.

สภานครแหลมฉบัง อนุมัติเงิน 110 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ปชช.

Publish 2021-01-26 16:27:18


วันนี้ (26/1/2564) นายวันชัย พุ่มเมือง ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบังสมัยวิสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง น.ส.น้ำทิพย์ สิงห์ตาก้อง ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ในที่ประชุมสภา เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มีการเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการป้องกันและระงับโรคโควิด-19 จำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในรอบใหม่นี้อีกครั้ง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ทางเทศบาลนครแหลมฉบังตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันโรคติดต่อข้างต้น ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีจำนวนทั้งสิ้น 89,457 คน ทั้งนี้ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าว ต้องฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็มต่อคน คาดว่าใช้งบประมาณในการจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นประมาณ 110,000,000 บาท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อนกับรัฐบาล 
 เพื่อให้บริการและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ให้ได้รับการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น ซึ่งในปัจจุบันนี้งบประมาณด้านสาธารณสุขของเทศบาลฯ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงเห็นควรขออนุมัติสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสม ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทุกคน ได้ลงมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมดังกล่าว 

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน