มาดามแป้ง ฟาด "เมืองไทยประกันภัย" ขอยืนยัน ไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์โควิด19 ในสถานการณ์ยากลำบาก!

มาดามแป้ง ฟาด "เมืองไทยประกันภัย" ขอยืนยัน ไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์โควิด19 ในสถานการณ์ยากลำบาก!


เรียกได้ว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ขณะนี้ เมื่อจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก ทำให้บริษัทประกันภัยชื่อดังอย่าง  สินมั่นคงประกันภัย ได้ออกมาประกาศขออภัยลูกค้า แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด

โควิด-19


โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่า สินมั่นคงประกันภัย ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด
สินมั่นคงประกันภัย บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 

โควิด-19

ลาซาด้าช้อปดีลเด็ด
 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ช้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรมประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพันกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันให้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่เบี้ยประกันภัยที่ใด้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

โควิด-19

การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรม์ประกันภัยโควิด
สินมั้นคงประกันภัย

เเละล่าสุด มาดามแป้ง ฟาด "เมืองไทยประกันภัย" ขอยืนยัน ไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์โควิด19 ในสถานการณ์ยากลำบาก โดยเธอนั้นได้ชี้เเจงผ่านอินสตราแกรมว่า 

มาดามแป้ง

ไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์ค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงในปัจจุบัน จนสร้างผลกระทบวงกว้างในทุกธุรกิจ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันในการให้ความคุ้มครองลูกค้าประกันโควิด-19 ทุกแผนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยพร้อมให้การดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของลูกค้าทุกท่าน ให้อุ่นใจแม้อยู่ในสถานการณ์อันยากลำบาก

มาดามแป้ง

มาดามแป้ง

ขอยืนยันว่า สำหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันภัย ทั้งรายใหม่และต่ออายุที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขอให้ทุกท่านอุ่นใจและมั่นใจว่าเรายังพร้อมดูแลและให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #เชื่อแป้ง #เชื่อเมืองไทยประกันภัย


มาดามแป้ง

มาดามแป้ง

โค้ดส่วนลดลาซาด้า