"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"

คปภ. ฮึ่ม ไม่เห็นด้วยสินมั่งคงประกันภัย ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ กลางคัน พร้อมออกคำสั่งห้ามเลิกกรมธรรม์ แนะผู้เอาประกันแจ้งร้องเรียนได้

   เกิดกระเเสวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อทางบริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)  ออกหนังสือประกาศบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิด แบบ " เจอ จ่าย จบ " หรือ COVID 2 in 1 กลางคัน เสมือนเป็นการทิ้งลูกค้าไว้กลางทาง ซึ่ง สินมั่นคงประกันภัย  ได้กราบขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ประกันโควิดเจอจ่ายจบ

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

 

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"
ล่าสุด มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (16ก.ค.) ผู้บริหารคปภ. สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัท สินมั่นคงประกันภัย กำลังหารือกรณีดังกล่าวว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะจริงๆแล้ว วัตถุประสงค์หลักของประกันภัยโควิด-19 เป็นเครื่องมือสำหรับเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย จะมีเงื่อนไข สามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์ได้อยู่แล้ว เพื่อปกป้องทั้งสองฝ่าย หลังจากทำสัญญาตกลงยินยอมกันแล้ว เช่นกรณี ผู้เอาประกัน ที่อาจไม่พอใจบริษัทประกันภัย ก็สามารถยกเลิกได้ หรือ บริษัทประกันภัย อาจตรวจสอบว่าลูกค้ามีความผิดปกติ ก็สามารถยกเลิกได้  ซึ่งหากมีค่าเบี้ยประกันที่ยังไม่ได้ใช้ ก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกัน 

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"

แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่า เป็นเคสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยการอ้างเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงแล้วมาบอกเลิกผู้เอาประกันทั้งหมด

 

 ด้าน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทางคปภ. ไม่เห็นด้วย แม้เงื่อนไขของกรมธรรม์จะเปิดช่อง แต่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งทางคปภ. มีนโยบายมาโดยตลอดว่าให้บริษัทคำนึงถึงขีดความสามารถในการรับประกันโควิด

" คปภ.ไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกประกันโควิดครั้งนี้ เพราะในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันควรเข้ามาช่วยดูแลประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาทางสินมั่นคงไม่เคยแจ้งให้ คปภ.รับทราบมาก่อนว่าจะมีการบอกเลิก

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคง เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิด ประกันโควิดเจอจ่ายจบ โดยด่วน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม แต่หากสินมั่นคงฯ ยังไม่ยอมทำตาม คปภ.ก็พร้อมยกระดับ ใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของคปภ. ในฐานะนายทะเบียน 

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"

“การทำประกันภัยโควิดออกมา มีเป้าหมายเพื่อต้องการช่วยให้ประชาชนนำระบบประกันภัยมาช่วยรับมือความเสี่ยง และที่ผ่านมา คปภ.ก็ได้ย้ำมาตลอดให้บริษัทประกันทุกแห่งประเมินความสามารถในการรับทำประกันภัยของตัวเอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะรับ ดังนั้นเมื่อหากรับประกันมาแล้ว ก็ต้องดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้ตามเงื่อนไข ไม่ควรบอกเลิกแบบนี้ ดังนั้นขอให้ประชาชนยังเพิ่งกังวลหรือตื่นกลัว เพราะตอนนี้การบอกเลิกก็ยังไม่มีผลทันทีจะมีผลหลัง 30 วันนับจากประกาศ แต่ระหว่างนี้ คปภ.ก็พร้อมเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้เอาประกัน และห้ามไม่ให้มีการยกเลิก”


    ซึ่งในวันที่ 15ก.ค.64 ทาง "สินมั่นคงประกันภัย" เผยเอกสารบอกเลิกกรมธรรม์ "ประกันโควิด" ชนิด "เจอ จ่าย จบ" หรือ Covid 2 in 1 โดยให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือไป โดยบริษัทจะคืนเบี้ยให้ผู้เอาประกันภายใน 15 วัน หลังกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

  ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ   

 

   บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 IN 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

 

   การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว   สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"

คำถามสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโทร. 02-378-7878)


1. ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์จะได้รับการคืนค่าเบี้ยประกันจากบริษัทฯ อย่างไร เมื่อใด และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ตอบ : กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับมีผลเมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือเป็นต้นไป และ บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน การคืนเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะโอนคืนให้ผ่านทาง Prompt Pay หรือ บัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือ เป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้เอาประกัน


2. ลูกค้าจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า จะได้รับคืนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนเท่าไร
ตอบ : ท่านสามารถไปที www.SMK.co.th/covid_insurance.aspx หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างวิธีการคำนวณคืนเบี้ยประกันภัย

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"
3. กรณีลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในระยะเวลาที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการคืนเงินค่าเบี้ยประกัน หรือไม่
ตอบ : บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกัน โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน จึงทำให้ค่าเบี้ยประกันที่คืนอาจจะมีจำนวนต่างกันได้ ท่านสามารถไปที่ www.SMK.co.th/covid_insurance.aspx หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างวิธีการคำนวณคืนเบี้ยประกันภัย


4. ทำไมบริษัทฯ จึงยกเลิกกรมธรรม์นี้
ตอบ : ผลจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด การตัดสินใจบอกเลิกกรมธรรม์นี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการใช้มาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว

"คปภ."เรียก"สินมั่นคง"ถกด่วน จ่อออกคำสั่งห้ามยกเลิก"ประกันโควิด"


5. การที่บริษัทฯ ยกเลิกกรมธรรม์นี้จะมีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ลูกค้าถืออยู่หรือไม่
ตอบ : ไม่มีผลต่อกรมธรรม์อื่น เพราะกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ที่มีผลบังคับอยู่ บริษัทฯ ยังคงให้ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกรมธรรม์นั้นต่อไป
6. หากลูกค้าติดเชื้อไวรัสโควิด หลังจากที่ได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกกรมธรรม์จากบริษัทฯ จะยังได้รับสิทธิคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ทำไว้หรือไม่
ตอบ : กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ได้มีผลสิ้นสุดทันที เพราะกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือเป็นต้นไป
7. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือย้ายแผนประกันไปแผนประกันสุขภาพแบบอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังมีได้หรือไม่
ตอบ : บริษัทฯ ได้หยุดการขายประกันโควิด ทุกแบบแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ย้ายแผนประกันภัยได้อีก


โค้ดส่วนลดลาซาด้า