ทนายรัชพล จวกยับ สินมั่นคง ยกเลิกประกันโควิดเอาเปรียบผู้ซื้อ จี้ คปภ. เอาผิด ปล่อยให้บริษัทประกัน ทำสัญญาแบบนี้มาได้ยังไง

ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงการยกเลิกสัญญาประกันของสินมั่นคง โดยระบุว่า สินมั่นคง บอกเลิกสัญญาประกันโควิด19 ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ที่ซื้อประกันเป็นอย่างมาก เรื่องแบบนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปล่อยให้บริษัทประกัน ทำสัญญาแบบนี้ออกมาได้ยังไง

เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนในวันนี้เลยก็ว่าได้ หลังจากที่ทางด้านของ สินมั่นคงประกันภัย ที่ได้มีการออกประกาศผ่านเฟซบุ๊ก โดยเอกสารดังกล่าวได้ระบุข้อความว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19"

ลาซาด้าลดหนัก

ทาง สินมั่นคง ต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยช้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ มาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรมัประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ใต้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

สินมั่นคงประกันภัย

สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้น ทางด้านทนายคนดังอย่าง ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงการยกเลิกสัญญาประกันของสินมั่นคง โดยระบุว่า สินมั่นคง บอกเลิกสัญญาประกันโควิด19 ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ที่ซื้อประกันเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า การบอกเลิกสัญญาจะเป็นไปตามข้อสัญญาก็จริง แต่เรื่องแบบนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปล่อยให้บริษัทประกัน ทำสัญญาแบบนี้ออกมาได้ยังไง กล่าวคือ สามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรให้ผู้เอาประกันเลย ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าโควิดอาจจะระบาดรุนแรงได้ ถ้าแบบนี้จะประกันไปทำไม เพราะถ้าโควิดไม่ระบาด บริษัทประกันได้เงิน แต่ถ้าโควิดระบาด บริษัทประกัน ก็ยกเลิกสัญญา บริษัทมีแต่ได้กับได้ เรื่องนี้ คปภ ต้องรับผิดชอบ

ทนายรัชพล


ลาซาด้าลดหนัก