สาเหตุ"สินมั่นคง"ยกเลิกประกันโควิด อ้าง ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราสูง

บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) เผยเหตุผลยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิด แบบ " เจอ จ่าย จบ " ยันจะรีบทำการเงินคืนภายใน 15 วัน

เกิดกระเเสวิพากษ์วิจารณ์กับข่าวใหญ่สะเทือนวงการประกันภัย โดยเฉพาะประกันโควิด เมื่อทางบริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)  ออกหนังสือประกาศบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิด แบบ " เจอ จ่าย จบ " หรือ COVID 2 in 1 กลางคัน เสมือนเป็นการทิ้งลูกค้าไว้กลางทาง ซึ่ง สินมั่นคงประกันภัย  ได้กราบขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ยกเลิกประกันโควิดเจอจ่ายจบ 

 โค้ดส่วนลดลาซาด้า
 

สินมั่นคง
    ซึ่งในวันที่ 16 ก.ค.64 ทาง "สินมั่นคงประกันภัย" เผยเอกสารบอกเลิกกรมธรรม์ "ประกันโควิด" ชนิด "เจอ จ่าย จบ" หรือ Covid 2 in 1 โดยให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือไป โดยบริษัทจะคืนเบี้ยให้ผู้เอาประกันภายใน 15 วัน หลังกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ 

สาเหตุ"สินมั่นคง"ยกเลิกประกันโควิด อ้าง ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราสูง

 โดยเหตุผลอ้างว่า ทางบริษัทต้องขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ แบบเจอ จ่าย จบ และ 2 In 1 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้

สินมั่นคง

ลูกค้าสามารถ Scan QR Code ที่ส่วนท้ายของจดหมายเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินส่วนต่างที่จะได้รับคืนและแจ้งข้อมูลการทำงินคืนได้เลยค่ะ ทางบริษัทจะทำเงินคืนภายใน 15 วันนับจากกรมธรรม์มีผลสิ้นสุดความคุ้มครองค่ะ

สินมั่นคง

  ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 IN 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  

 

 การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว   สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

คปภ.


ล่าสุดในวันนี้ 16ก.ค.64  มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้16ก.ค.64 ผู้บริหารคปภ. สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัท สินมั่นคงประกันภัย กำลังหารือกรณีดังกล่าวว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะจริงๆแล้ว วัตถุประสงค์หลักของประกันภัยโควิด-19 เป็นเครื่องมือสำหรับเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย จะมีเงื่อนไข สามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์ได้อยู่แล้ว เพื่อปกป้องทั้งสองฝ่าย หลังจากทำสัญญาตกลงยินยอมกันแล้ว เช่นกรณี ผู้เอาประกัน ที่อาจไม่พอใจบริษัทประกันภัย ก็สามารถยกเลิกได้ หรือ บริษัทประกันภัย อาจตรวจสอบว่าลูกค้ามีความผิดปกติ ก็สามารถยกเลิกได้  ซึ่งหากมีค่าเบี้ยประกันที่ยังไม่ได้ใช้ ก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกัน 

แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่า เป็นเคสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยการอ้างเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงแล้วมาบอกเลิกผู้เอาประกันทั้งหมด

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

โดย นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทางคปภ. ไม่เห็นด้วย แม้เงื่อนไขของกรมธรรม์จะเปิดช่อง แต่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งทางคปภ. มีนโยบายมาโดยตลอดว่าให้บริษัทคำนึงถึงขีดความสามารถในการรับประกันโควิด

" คปภ.ไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกประกันโควิดครั้งนี้ เพราะในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันควรเข้ามาช่วยดูแลประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาทางสินมั่นคงไม่เคยแจ้งให้ คปภ.รับทราบมาก่อนว่าจะมีการบอกเลิก

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคง เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม

แต่หากสินมั่นคงฯ ยังไม่ยอมทำตาม คปภ.ก็พร้อมยกระดับ ใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของคปภ. ในฐานะนายทะเบียน 

คปภ.

“การทำประกันภัยโควิดออกมา มีเป้าหมายเพื่อต้องการช่วยให้ประชาชนนำระบบประกันภัยมาช่วยรับมือความเสี่ยง และที่ผ่านมา คปภ.ก็ได้ย้ำมาตลอดให้บริษัทประกันทุกแห่งประเมินความสามารถในการรับทำประกันภัยของตัวเอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะรับ ดังนั้นเมื่อหากรับประกันมาแล้ว ก็ต้องดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้ตามเงื่อนไข ไม่ควรบอกเลิกแบบนี้ ดังนั้นขอให้ประชาชนยังเพิ่งกังวลหรือตื่นกลัว เพราะตอนนี้การบอกเลิกก็ยังไม่มีผลทันทีจะมีผลหลัง 30 วันนับจากประกาศ แต่ระหว่างนี้ คปภ.ก็พร้อมเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้เอาประกัน และห้ามไม่ให้มีการยกเลิก”


 โค้ดส่วนลดลาซาด้า